Headhunting Compliance Officer

Rekrytera Compliance Officer

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Compliance Officers & Managers.

Dags att rekrytera Compliance Officer?

Då har du kommit rätt. På TB-Group har vi rekryterat chefer inom Compliance till flera olika företag och branscher.

Det dagliga arbetet för en Compliance officer / Compliance Manager består till stor del av att konstruktivt stödja och utmana verksamheten avseende regelefterlevnad samt att bidra till att säkerställa efterlevnaden av externa och interna regler. Det huvudsakliga målet för denna roll är att minimera juridiska och etiska risker samt att förebygga oegentligheter inom organisationen.

Inom vissa branscher och företag kan en Compliance Manager även behöva ha erfarenhet av penningtvättsregelverket (AML), GDPR och/eller ESG-frågor samt innehar en SwedSec-licens.

 

Nedan följer några av de viktigaste uppgifter som en compliance officer normalt utför:

 1. Utarbeta och implementera efterlevnadsprogram: Dessa program skräddarsys för organisationens verksamhet och bransch. De kan inkludera riktlinjer, procedurer och utbildningsmaterial.
 2. Övervaka efterlevnadsaktiviteter: både internt och externt. Detta innebär ofta att utföra regelbundna revisioner och interna kontroller.
 3. Rådgivning och utbildning: ge rådgivning och/eller utbildning till ledning och anställda om hur man följer efterlevnadsreglerna.
 4. Rapportering och dokumentation: ansvara för att samla in och rapportera data om efterlevnadsaktiviteter till ledningen och till relevanta myndigheter. De kan också ansvara för att upprätthålla dokumentation som visar organisationens efterlevnad.
 5. Hantera klagomål och brottsutredningar: Om det uppstår klagomål om oegentligheter eller misstänkta överträdelser, är det compliance officerens ansvar att utreda och hantera dessa frågor.
 6. Riskhantering: identifiera och utvärdera potentiella efterlevnadsrisker och utveckla strategier för att hantera och minska dessa.
 7. Uppdateringar och anpassning: Eftersom lagar och regler ändras över tid, är det compliance officerens uppgift att hålla sig uppdaterad om de senaste utvecklingarna och se till att organisationens efterlevnadsprogram är uppdaterade och anpassade till dessa förändringar.
 8. Rapportering till ledning och styrelse: Compliance officer rapporterar ofta till företagets ledningsgrupp eller styrelse och ger dem information om efterlevnadsstatusen och eventuella problem som behöver hanteras.

Vi hjälper dig att rekrytera Compliance Officers

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Compliancer Officers - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera compliance officer manager