Headhunting Byggledare

Rekrytera Byggledare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Byggledare.

Dags att rekrytera Byggledare?

Då har du kommit rätt. Byggledaren ansvarar för att leda och övervaka genomförandet av byggprojekt från start till mål. Byggledaren fungerar som en länk mellan entreprenörer, byggherrar och andra intressenter och är ansvarig för att se till att projektet genomförs inom utsatt tid, budget och enligt de tekniska specifikationerna. Arbetet innefattar att samordna arbete mellan olika entreprenörer och underentreprenörer och att se till att arbetsmiljön är säker och att gällande regler och standarder följs. Byggledaren ansvarar även för att säkerställa att material, verktyg och utrustning är tillgängliga på byggplatsen och används på rätt sätt.

En viktig del av byggledarens arbete är att hålla projektets intressenter, exempelvis kunder, arkitekter och entreprenörer, uppdaterade på hur arbetet fortskrider. Byggledaren måste vara en god ledare och kunna samarbeta med andra yrkesgrupper för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål. En byggledare behöver vanligtvis ha en högskoleutbildning inom byggteknik eller liknande område, samt erfarenhet av att arbeta med byggprojekt.

Vi kan rekrytering av Byggledare

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Rekrytera Byggledare framgångsrikt

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer information om Byggledare och utbildningar för dessa finns här.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera byggledare