Headhunting Brandingenjör

Rekrytera Brandingenjör

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Brandingenjörer.

Dags att rekrytera Brandingenjör?

En brandingenjör är en teknisk specialist som arbetar med att förebygga och hantera brandrelaterade risker och säkerhetsproblem. De arbetar med att utveckla och implementera säkerhetsåtgärder som syftar till att förhindra brand och begränsa dess konsekvenser om en brand skulle uppstå.

Några exempel på arbetsuppgifter som en brandingenjör kan ha är:

 1. Genomföra riskanalyser och utvärdera potentiella faror som kan leda till brand.
 2. Utveckla och implementera brandskyddsplaner för att minimera brandrisker och förhindra brandspridning.
 3. Designa och utveckla system för brandsläckning och brandvarning, inklusive sprinklersystem, brandlarm och brandsläckare.
 4. Utbilda personal om brandsäkerhet och genomföra utbildningar och övningar för att öka medvetenheten om brandsäkerhet.
 5. Bedöma byggnaders brandsäkerhet och ge rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att uppfylla säkerhetsstandarder.
 6. Delta i utredningar av brandolyckor och bidra med teknisk expertis i utredningen av brandorsaker och åtgärder som behöver vidtas för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Vi kan rekrytering av Brandingenjörer

På TB-Group har vi sedan starten jobbat med Industri, Bygg & Fastighet som ett av våra primära specialistområden.  Vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Umeå och Luleå. Liksom i våra andra specialistområden jobbar vi enbart med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet. Många inom Bygg / Industri har dessutom redan en anställning och söker inte aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt. Vi kan de alternativa sökvägarna för de yrkesgrupper som inte nödvändigtvis har en profil på LinkedIn till exempel och presenterar gärna en kandidatlista för dig redan vid ett första möte.

Lyckas rekrytera Brandingenjörer - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera brandingenjör