Headhunting Bolagsjurister

Rekrytera Bolagsjurist

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Bolagsjurister.

Dags att rekrytera bolagsjurist?

Då har du kommit rätt. På TB-Group har vi rekryterat bolagsjurister till flera olika företag och branscher.

En bolagsjurist/företagsjurist/affärsjurist är en jurist specialiserad på rättsliga frågor som rör företag och affärsverksamhet. Deras huvudsakliga uppgift är att ge juridisk rådgivning och stöd till företag och organisationer för att säkerställa att lagar och regler som styr deras verksamhet efterföljs. Som bolagsjurist jobbar man överlag nära ledningen och har såväl interna samt externa kontaktytor.

 

Här är några av de uppgifter som en bolagsjurist utför:

 1. Kontraktsrätt: utarbeta, granska och förhandla avtal och kontrakt. Det kan inkludera allt från arbetsavtal och leverantörsavtal till franchiseavtal och samarbetsavtal.
 2. Företagsrätt: bilda, omstrukturera och avveckla företag. Det innefattar att hantera frågor som aktieägaravtal, ändringar i bolagsordningen och företagsfusioner och förvärv.
 3. Immateriella rättigheter: hantera immateriella rättigheter som patent, varumärken och upphovsrätt, och se till att företaget skyddar sina rättigheter och följer lagen.
 4. Skatterätt: ge rådgivning om skattelagstiftning och hjälpa företag att utforma sina verksamheter på ett sätt som minimerar skattekostnader och följer skattereglerna.
 5. Arbetsrätt: hantera arbetsrättsliga frågor som arbetskonflikter, anställningsvillkor och överenskommelser med fackföreningar.
 6. Regulatorisk efterlevnad: De ser till att företaget följer alla relevanta lagar och förordningar, inklusive branschspecifika regler.
 7. Tvistlösning: Om det uppstår tvister eller juridiska problem, hjälper bolagsjurister till att lösa dem genom förhandling, medling eller rättsliga åtgärder.
 8. Företagets interna juridiska behov: Det kan inkludera att hantera interna rättsliga frågor, skapa och upprätthålla rättsliga policyer och utbilda företagsledning och anställda om juridiska frågor.

Vi hjälper dig att rekrytera Bolagsjurist

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Bolagsjurister - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

Rekrytera bolagsjurist