Headhunting Backofficechef


Rekrytera Backofficechef

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Backofficechefer.

.

.

Dags att rekrytera Backofficechef?

En backofficechef ansvarar för att leda och hantera backoffice-avdelningen i ett företag. Backoffice-avdelningar kan hanterar administrativa, tekniska och operativa uppgifter som stödjer företagets kärnverksamhet, men som inte direkt genererar intäkter.

Här är några exempel på vad en backofficechef kan göra:

 1. Ledarskap och personalhantering: leda och motivera backoffice-personal, som kan inkludera administrativa assistenter, IT-support, personalansvariga och liknande roller.
 2. Effektivisering av processer: effektivisera administrativa processer, inklusive system för dokumenthantering, fakturering, HR och liknande, för att maximera företagets produktivitet och effektivitet.
 3. Riskhantering: utveckla och implementera riskhanteringsstrategier för att minimera företagets operationella risker och öka företagets säkerhet.
 4. Budgetering och planering: planera och hantera backoffice-budgetar och resursallokering, samt genomföra prognoser och uppföljning av resultaten.
 5. Rapportering: producera och rapportera till företagsledningen och andra intressenter om prestanda, effektivitet, risker och andra relevanta nyckeltal.
 6. Utveckling av strategier: utveckla och implementera strategier för att förbättra processerna inom backoffice-avdelningen, samt arbeta tillsammans med andra chefer och beslutsfattare för att säkerställa en smidig och sömlös samordning mellan backoffice och företagets kärnverksamhet.

 

Vi kan rekrytering av Backofficechefer

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Backofficechefer - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om Backoffice-yrket finns här (extern länk).

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera backofficechef