Frågor man (nästan) aldrig får ställa i en intervju

frågor man aldrig får ställa i en intervju

Frågorna man inte får ställa som arbetsgivare i en rekrytering

Vilka frågor får man inte ställa i en intervju? Som arbetsgivare ska man inte ställa frågor som kan diskriminera eller bryta mot lagar om likabehandling och integritet.

Undantag inom specifika roller och branscher

För yrken som polis och vissa andra positioner inom säkerhetsrelaterade områden kan det finnas undantag från vissa begränsningar av frågor på grund av specifika krav och behov. Det är dock viktigt att notera att även i dessa sammanhang måste arbetsgivare vara medvetna om och följa tillämpliga lagar och regler för att undvika diskriminering och skydda sökandens rättigheter.

De 7 diskrimineringsgrunderna du behöver ha koll på 

I Sverige finns det flera diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt lag. Dessa grunder är fastställda i olika diskrimineringslagar och inkluderar:

 1. Kön: Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, vilket innefattar både kvinnor och män.

 2. Etnisk tillhörighet: Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, inklusive hudfärg, nationellt ursprung och etnisk bakgrund, är förbjudet.

 3. Religion eller annan trosuppfattning: Ingen får diskrimineras på grund av sin religion eller trosuppfattning.

 4. Funktionsnedsättning: Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är förbjudet. Detta inkluderar fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

 5. Sexuell läggning: Ingen får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.

 6. Könstillhörighet: Diskriminering på grund av könstillhörighet, vilket innefattar transpersoner, är förbjudet.

 7. Ålder: Diskriminering på grund av ålder är förbjudet, både för yngre och äldre personer.

Allt som faller under de sju diskrimineringsgrunderna är det viktigt att du som arbetsgivare har koll på. En klurig situation kan uppstå om du ställer en fråga om exempelvis fritidsintressen och kandidaten själv berättar om något intresse eller en aktivitet som berör någon av de ovan nämnda grunderna. I det fallet ska man som ansvarig rekryterande vara försiktig med att ställa följdfrågor som berör det ämnet eller spinna vidare på det på annat sätt.

Det finns frågor som i sig faktiskt inte faller under diskrimineringsgrunderna, men trots det är olämpliga att ställa. Detta kan exempelvis vara frågor som berör fackligt medlemskap, planerad föräldraledighet eller politiskt engagemang.

14 frågor man bör undvika att ställa under en anställningsintervju:

 1. Ålder: Frågor om ålder eller födelsedatum kan vara diskriminerande. Fokus bör ligga på relevanta kvalifikationer och erfarenheter.

 2. Civilstånd och familjesituation: Det är olämpligt att fråga om äktenskap, barn eller framtida familjeplanering. Detta kan diskriminera baserat på kön eller familjesituation.

 3. Religiös eller etnisk tillhörighet: Frågor om religion, etnisk bakgrund eller kulturell tillhörighet bör undvikas för att följa principen om likabehandling.

 4. Hälsa och funktionshinder: Arbetsgivare bör undvika att fråga om en sökandes hälsa eller funktionshinder, såvida det inte är direkt kopplat till kraven för jobbet och arbetsplatsens anpassningar.

 5. Sexuell läggning: Frågor om sexuell läggning är inte relevanta för en anställningsintervju och kan vara kränkande.

 6. Politiska åsikter: Arbetsgivare bör undvika att ställa frågor om politiska åsikter eller partitillhörighet, eftersom detta inte är relevant för arbetsprestationen.

 7. Fackligt medlemskap: Det är inte tillåtet att fråga om en persons fackliga medlemskap eller engagemang.

 8. Ekonomisk situation: Frågor om personens ekonomiska situation, kreditvärdighet eller skulder bör undvikas eftersom de inte är relevanta för jobbet.

 9. Nationalitet och medborgarskap: Det är inte lämpligt att fråga om en persons nationalitet eller medborgarskap om det inte är direkt kopplat till arbetsrätt och lagliga krav.

 10. Graviditet och framtida familjeplanering: Frågor om graviditet, barnplanering och familjeplanering bör inte ställas, eftersom de kan diskriminera baserat på kön.

 11. Adress och bostadssituation: Frågor om var en sökande bor och deras bostadssituation är vanligtvis irrelevanta för jobbet och kan uppfattas som intrång i privatlivet.

 12. Nedsättande eller nedlåtande frågor: Frågor som är nedvärderande eller syftar till att testa en persons självkänsla bör undvikas för att skapa en positiv och professionell intervjumiljö.

 13. Olagliga droger: Att fråga om en persons användning av olagliga droger kan vara kränkande och bryta mot lagar om integritet.

 14. Övertid och arbetstid: Undvik att fråga om en persons beredskap att arbeta övertid, helger eller specifika arbetstider om det inte är nödvändigt för jobbet.

Andra tips längs vägen till dig som ansvarig rekryterare 

 • Inta en neutral och saklig approach på intervjun överlag 
 • Få koll på de sju diskrimineringsgrunderna och om du finner de kluriga så skriv en ”fusklapp” med frågor du inte bör ställa till exempel.  
 • Hamnar du i ett läge där kandidaten själv berättar något du ser hamnar under de sju grunderna så se till att inte spinna vidare på ämnet. 
 • Tänk aktivt på att vara fördomsfri och bjud gärna in en kollega på second opinion. Det kan vara bra med extra ögon och öron.
 
Lycka till med din nästa rekrytering. Kika gärna bland våra mallar och case för fler rekryteringstips. Läs gärna mer här också om frågor man inte ska ställa på en intervju.
frågor man aldrig får ställa i en intervju