HR & Företagskultur: Medarbetarna som blommor i en trädgård

HR och företagskultur

Tema HR & Företagskultur. Vår People & Culture Manager Hanna Eriksson medverkade i senaste avsnittet av GPTW-podden och pratade bland annat om hur man kan se företaget som en trädgård.

I den komplexa världen av företagslivet kan företaget betraktas som en trädgård där varje medarbetare representerar en unik blomma eller växt. Precis som i en trädgård trivs varje individ i olika miljöer och under olika förutsättningar. Att förstå varje individs behov kan vara nyckeln till att skapa en frodig och produktiv arbetsmiljö – antingen genom individuella anpassningar eller genom att aktivt identifiera de blommor som trivs bäst i trädgårdens miljö och förutsättningar.

Varje medarbetare – en unik blomma

Låt oss betrakta företaget som en mångfald av växter, där varje medarbetare representerar en unik blomma. Liksom i trädgården har varje individ olika krav och behov för att trivas och blomstra. Ta till exempel orkidén, en känslig blomma som trivs bäst i indirekt ljus och kräver en balanserad mängd vatten. På samma sätt finns det medarbetare i ett företag som liknar orkidén. Dessa individer kan vara högpresterande och kreativa, men de behöver rätt miljö och stöd för att blomstra. Att ge dem utmanande projekt, tillgång till nödvändiga resurser och regelbunden feedback kan vara likvärdigt med att tillhandahålla den korrekta mängden vatten och det optimala ljuset för en orkidé.

Å andra sidan har vi garderobsblomman, en robust växt som inte kräver mycket uppmärksamhet. Den trivs även under mindre gynnsamma förhållanden och behöver minimalt med skötsel. I företagstermer representerar dessa medarbetare de som inte kräver mycket pepp från närmaste chef till exempel.  De är självgående och klarar sig väl även utan ständig inblandning.

HR & Företagskultur i din trädgård

För att skapa en balanserad och frodig trädgård, eller företagsmiljö, är det avgörande att förstå varje individs unika behov och egenskaper. Det handlar inte bara om att tillmötesgå de högpresterande orkidéerna utan också att erkänna och värdesätta de garderobsblommor som kan utgöra en stabil grund för organisationen.

Att implementera en flexibel och anpassningsbar företagskultur är nyckeln. Genom att erbjuda olika utvecklingsvägar, individanpassad coaching och en kultur som uppmuntrar mångfald och inkludering, kan företaget odla en arbetsmiljö där varje individ känner sig sedd och värderad.

Kan varje blomma trivas i din trädgård?

Precis som i en trädgård kräver det tid och engagemang att se till att varje blomma trivs. Ledare och chefer spelar en nyckelroll i att skapa en miljö där medarbetare kan blomstra. Genom att lyssna, kommunicera och anpassa ledarskapsstilen efter varje individs behov kan organisationen skapa en arbetsplats där varje medarbetare känner sig som en viktig del av trädgården.

Men lika viktigt kan det vara för ett företag att identifiera de blommor som trivs bra i de förutsättningar som trädgården befinner sig i.

I ett snabbväxande företag i ständig förändring kommer inte alla medarbetare i trivas. På samma sätt kommer inte alla medarbetare trivas i ett storföretag med långa beslutsvägar och tidskrävande processer. Så lika viktigt som att tillgodose varje medarbetares behov kan det vara att se till företagets befintliga kultur och förutsättningar och lära sig att identifiera rätt kandidater i en rekryteringsprocess för att säkerställa att dessa har chans att växa i bolaget.  

Kom direkt till avsnittet om här.