Rekryteringstrender 2024

rekryteringstrender 2024

Har du koll på vad som kommer att bli de mest påtagliga rekryteringstrenderna 2024? Forbes har sammanställt några av de nyckeltrender som de anser kommer att forma HR- och rekryteringsbranschen under 2024.

Här kommer vår snabbsummering av dessa trender:

 1. Kontoret som magnet
  • ”Kontoret ska vara en magnet, inte ett krav,” sa Francine Katsoudas, executive vice president and chief people, policy and purpose officer of Cisco, i en videointervju i slutet av 2023. Detta citat plockades upp av Forbes i deras trendspaning för 2024. Att aktivt verka för att skapa ett kontor och en miljö som attraherar medarbatarna att vilja komma in dit kommer att bli en allt viktigare uppgift för många inom HR och även det många spår som den stora rekryteringstrenden 2024.
 1. Kompetensutveckling
  • Det fanns en tid när man utgick från att en avslutad högre utbildning också innebär att lärandet slutar med den. Nu vet vi att kontinuerlig utveckling är nödvändig eftersom framförallt tekniken fortsätter att utvecklas i snabbt tempo och kraven på färdigheter är under ständig förändring.
 1. Automatisering
  • En rapport om artificiell intelligens från Eightfold visade att 92% av HR-cheferna planerar att öka sin användning av automatisering inom minst ett område. Det kan handla om allt från personalomsättningsspårningar, till hantering av löner och förmåner samt andra  effektiviseringar av HR-relaterade uppgifter.
 1. Mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI)
  • Enligt Forbes sammanställning prioriterar 75% av HR-beslutsfattare mångfaldsanställningar. Med framväxten av AI blir DEI avgörande för att säkerställa att fördomar inte tar plats i anställningsalgoritmerna. I EY:s Belonging Barometer 3.0 rapporterade 63% av Generation Z-arbetstagare att de skulle välja ett företag som prioriterar DEI framför ett som inte gör det.
 

För dig som vill läsa mer om rekryteringstrender 2024:

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/12/29/human-resources-and-recruitment-trends-for-2024/

https://hrexecutive.com/these-3-trends-will-impact-recruiting-in-2024-according-to-gartner/

https://www.ey.com/en_gl/news/2023/09/ey-survey-finds-global-workers-feel-sense-of-belonging-at-their-workplaces-yet-most-are-uncomfortable-sharing-all-aspects-of-their-identities

 

rekryteringstrender 2024