TB-Group är GPTW-certifierade, igen!

gptw 2023

TB-Group är GPTW-certifierade 2023-2024 

För andra året i rad (och 2 av 2 år som vi nu deltagit i GPTW’s undersökning) är vi GPTW-certifierade! Vi hade 100% svarsfrekvens (bara det!) i GPTWs medarbetarundersökning Trust Index™. För att bli Great Place to Work-certifierade måste minst 70% av medarbetarna anse att man är en riktigt bra arbetsplats. Och det har vi fått reda på att vi är!

GPTW-certifiering, rätt väg mot vår vision

Vår vision är att vara ”The Greatest Place to Work at and With” och därför är GPTW-certifieringen oerhört viktig för oss.

  • För att en anonym undersökning genomförd av ett externt bolag ger oss trovärdighet och tillförlitlighet i resultatet.
  • För att en anonym undersökning genomförd av ett externt bolag ger oss ett såväl mätbart som jämförbart (med andra bolag, branscher, oss själva) resultat.
  • För att säkerställa att vi även med dubbelt antal medarbetare (!) bibehåller eller ökar vår GPTW-ranking – detta var årets kanske viktigaste aspekt och vi är bara i början av vår tillväxtresa.
  • För att säkerställa att även våra nya marknader (Norge!) har samma höga GPTW-resultat och att vår kultur går över landgränserna.
  • För att vi vet att nöjda medarbetare är basen till engagemang, nöjdare kunder och starka siffror.
gptw sverige 2023