Vad betyder rizz i rekryteringsvärlden?

vad betyder rizz

Vad betyder Rizz egentligen, årets ord 2023 enligt Oxford English Dictionary? Enligt den senaste uppdateringen av Oxford English Dictionary betyder rizz att en person besitter en stark kombination av karisma, charm och personlighet. Ordet är även utsett till ”Oxford Word of The Year 2023”.

Vad betyder Rizz?

”Rizz” är ett nyligen myntat begrepp som trendat i sociala medier till den milda grad att ordet nu har tagit plats i den senaste uppdateringen av Oxford English Dictionary. Rizz är att besitta en unik kombination av karisma och charm. Ordets ursprung kommer också från just ”karisma” och då mittenbokstäverna (”ris” på svenska). Men det är mer än bara att vara charmerande; det handlar om att ha den förmågan att dra till sig människor genom en genuin och magnetisk personlighet och i grundbetydelsen ingår även att ha en stark attraktionskraft. Rizz liknas ibland vid att ha game som trendade för ett antal år sedan, men som snarare refererar till strategierna för att medvetet skapa sociala dynamiker med ett romantiskt mål i sikte.
 

Rizz och rekrytering

Så, vad betyder Rizz inom rekrytering? I rekryteringssammanhang kan karisma – eller rizz – vara betydelsefullt eftersom många företag inte bara söker kvalificerade individer utan också personer som kan bidra till en positiv och dynamisk arbetsmiljö. 

Rekrytering handlar inte bara om att matcha färdigheter och erfarenheter utan också om att hitta personer som passar in i företagets kultur. En stark personlighet, som harmonierar med företagets värderingar, kan bidra till en ökad samarbetsvilja och skapa en gynnsam arbetsmiljö. Genom att inkludera personlighetsbedömningar i rekryteringsprocessen kan företag ta hjälp i att bedöma hur väl en kandidat kommer att integreras i teamet.

Att identifiera Rizz

Det finns inget bevisat eller beprövat sätt att identifiera Rizz, men det finns några aspekter som man kan ha med sig om man eftersöker Rizz i sin rekrytering.

Karismatisk kommunikation: Kandidater som kommunicerar övertygande och med entusiasm brukar anses ha karisma. Se därför efter kandidater som utstrålar självförtroende och energi.

Kulturmatchning: Bedöm inte bara kandidaters CV och tekniska kompetens, utan säkerställ att personligheten matchar företagets värderingar och kultur.

Teaminteraktion: Observera hur kandidaten interagerar med andra under intervjuer. Låt gärna en final kandidat träffa sitt nya potentiella team för att se om och hur de klickar. Det är långt ifrån alla jobb där ”klickande” och rizz är av betydelse, men om det är viktigt så är detta ett bra tips.

Genom att vara medveten om och värdera ovan aspekter kan företag skapa starka och engagerade arbetslag som inte bara är kompetenta utan också ger en dynamisk och positiv energi till organisationen. Att integrera Rizz i rekryteringsstrategin kan vara skillnaden mellan att ”bara” anställa en individ och att bygga ett framgångsrikt team.

vad betyder rizz