Rekrytera personal

Rekrytera personal

5 steg för att rekrytera personal som är självgående

Att rekrytera personal som är högpresterande och självgående kan vara en utmaning, särskilt när de redan har ett jobb. Dessa kandidater är eftertraktade på arbetsmarknaden och kan vara nöjda med sin nuvarande arbetsplats. För att locka och rekrytera sådana kandidater krävs en strategisk och genomtänkt process. Här är fem steg för att rekrytera självgående medarbetare som redan har ett annat jobb.

Search & Headhunting som metod för att rekrytera personal

Självgående medarbetare som dessutom är framstående inom sitt yrkesområde är eftertraktade och har i de flesta fall redan ett jobb. För att hitta dessa kandidater behöver du använda search- och headhunting-metoder. Det innebär att man aktivt söker och identifierar potentiella kandidater genom att leta på olika plattformar och nätverk. Det kan vara professionella sociala medier, branschrelaterade forum eller genom personliga rekommendationer. Var strategisk och riktad i din sökning för att hitta de bästa kandidaterna. Läs gärna mer här om våra headhunting-tjänster.

Här gäller det att vara skicklig för att lyckas väcka kandidatens nyfikenhet och alls vilja ge sig in i en process, även om det första steget kan vara väldigt light och i form av ett kortare telefonsamtal”,  berättar TB-Groups Medgrundare & VD Jusef Issa.

Första intervjun: Sälj in företaget, klicka med kandidaten

När du väl har identifierat potentiella kandidater är det dags för den första intervjun. Fokusera på att sälja in ditt företag och skapa en positiv upplevelse för kandidaten. Berätta om företagets vision, värderingar och framgångar. Visa hur kandidaten kan bidra och utvecklas i en sådan miljö. Var nyfiken och ställ frågor för att lära känna kandidaten bättre. Ta reda på vad som är viktigt för dem och hur du kan göra deras liv bättre, inte bara arbetslivet. Skapa en atmosfär där kandidaten känner sig bekväm och engagerad. Målet är att göra den första intervjun så trevlig att det är självklart att kandidaten vill komma på en andra intervju.

Andra intervjun: Bekräfta kandidatens behov

I den andra intervjun har du lärt känna kandidaten bättre och har en djupare förståelse för deras preferenser och ambitioner. Använd den här möjligheten för att visa att du lyssnar och bryr dig om kandidatens behov och önskemål. Om möjligt, diskutera referenser från befintliga anställda som befinner sig i en liknande situation som kandidaten. Låt dem dela sina erfarenheter och vardag på företaget för att skapa en realistisk bild av vad kandidaten kan förvänta sig. Försök också att lämna ett tydligt erbjudande, om än muntligen, och beskriv vilka möjligheter och förmåner kandidaten kan förvänta sig om de väljer att ansluta sig till ditt företag.

Det är viktigt att notera att en duktig kandidat som kommer på intervju och redan har ett bra jobb kanske initialt är mindre benägen att byta.

Se till att bygga upp kandidatens intresse och entusiasm. Sträva efter att öka deras engagemang från 3 av 10 vid första mötet till minst 8 av 10 innan du presenterar ett konkret erbjudande” förklarar Jusef Issa.

Omvänd referenstagning

Om kandidaten har någon oro eller tveksamheter inför tjänsten eller företaget kan det vara bra att erbjuda dem att ta referenser från befintliga anställda. Genom att kontakta nuvarande eller tidigare anställda i en så kallad omvänd referenstagning kan kandidaten få en bättre förståelse för företaget och arbetsmiljön. Det kan bidra till att minska oro och öka förtroendet för ditt företag. Se till att du har referenser redo att dela och var beredd att besvara eventuella frågor eller funderingar som kandidaten kan ha.

Detta är ett rätt ovanligt tillvägagångssätt överlag, men brukar vara väldigt framgångsrikt. Framförallt ser kandidaten att arbetsgivaren är transparent och ärlig” berättar Jusef Issa.

Erbjudandet

När det är dags att presentera erbjudandet till den eftertraktade kandidaten är det viktigt att göra det på ett sätt som är svårt att motstå. Börja med att betona företagets fördelar och vad som skiljer det från andra arbetsgivare. Visa på vilket sätt företaget kan erbjuda något unikt och hur det kan förbättra kandidatens karriär och livsstil. Ta fram specifika fördelar och förmåner som kan locka kandidaten. Var transparent och tydlig när det gäller ansvarsområden, förväntningar och möjligheter till karriärutveckling. Erbjud flexibilitet när det gäller övergången från det befintliga jobbet och var beredd att anpassa erbjudandet utifrån kandidatens behov och önskemål.

Summering: Rekrytera personal som är självgående

Genom att följa ovan beskrivna fem steg kan du öka dina chanser att rekrytera självgående och skickliga medarbetare som redan har ett annat jobb. Var strategisk i din sökning, sälj in ditt företag på ett övertygande sätt, skapa en positiv upplevelse för kandidaten och erbjuda attraktiva förmåner och möjligheter. Genom att visa att du förstår och värdesätter kandidatens behov och ambitioner kan du locka till dig de bästa talangerna och bygga upp en framgångsrik arbetsstyrka. Kontakta gärna oss på TB-Group om du vill ha fler tips eller se hur vi kan hjälpa dig med rekryteringen av din nästa och redan självgående medarbetare. 


Externa länkar för dig som vill läsa mer:

Forbes: 15 Effective Ways To Improve Recruiting And Find Good Talent

Kollega: 5 tips på hur du rekryterar toppkandidaten

Rekrytera personal