AI i rekryteringsvärlden

AI rekrytering och headhunting

Artificial Intelligence (AI) är tekniken på allas läppar 2023. AI har potential att revolutionera många olika branscher och områden – inklusive rekryteringsbranschen. Vi har låtit Chat GPT skriva den första delen i denna artikel, den som handlar om hur AI kan användas i den traditionella rekryteringsbranschen. Sedan resonerar vi själva kring vad vi ser för trender redan idag gällande AI i vår egen bransch, samt vad våra kunder efterfrågar för nya kompetenser.

Chat GPT redogör för fördelarna med AI inom rekrytering

Genom att använda AI-baserade verktyg och applikationer kan företag och organisationer effektivisera sina rekryteringsprocesser och hitta kvalificerade kandidater snabbare och mer noggrant än någonsin tidigare.

En av de främsta fördelarna med att använda AI i rekryteringsprocessen är att det kan hjälpa till att sortera genom stora mängder av CV och jobbansökningar. Genom att använda algoritmer och maskininlärning kan AI-baserade system snabbt identifiera de kandidater som bäst matchar en specifik jobbprofil och exkludera de som inte gör det. Detta sparar tid och minskar också risken för mänskliga fel eller bias.

En annan fördel med att använda AI i rekryteringsprocessen är att det kan hjälpa till att identifiera och rangordna de viktigaste kandidaterna. Genom att använda prediktiv analys och andra tekniker kan AI-baserade system generera en rankning av de mest lämpliga kandidaterna för en specifik position baserat på faktorer som deras erfarenhet, utbildning, färdigheter och personliga egenskaper. Detta gör det lättare för rekryterare att prioritera vilka kandidater de bör intervjua först.

AI på TB-Group

På TB-Group använder vi oss faktiskt mycket av AI i vår vardag. Chat GPT kan vara en bra källa för att benchmarka och läsa sig in på olika nya roller som våra kunder efterfrågar till exempel. Givetvis är det aldrig en isolerad källa, utan likt andra källor ska den benchmarkas, diskuteras och stresstestas.

Några exempel på vad vi själva kan göra på exempelvis Chat GPT är att läsa in oss på helt nya roller som plötsligt efterfrågas. Vad ska till exempel en AI-utvecklare kunna? Hur länge ska man ha jobbat med AI för att vara en så kallad expert? Vilka branscher kommer att efterfråga kompetens och rekryteringar inom AI? Vilka utbildningar finns inom AI? 

Vilka nya tjänster efterfrågas pga AI?

Med AI-teknologins framfart inom olika branscher märker vi också av en helt ny efterfrågan av kompetenser från våra kunder. Några exempel på kompetenser och färdigheter som vi märker av en ökad efterfrågan på är:

  1. Datavetenskap: För att arbeta med AI-teknik behöver företag få in kompetens inom datavetenskap, så som maskininlärning, statistik, dataanalys och databasdesign.

  2. Programmering: Här har efterfrågan länge legat högt, men nu får den en ny boom då företag vill kunna skapa och implementera egna AI-lösningar. Som tidigare står Python, Java och C++ högt i kurs.

  3. Algoritmutveckling: Matematik och statistik är områden som kandidater behöver djupare förståelse inom för att utveckla effektiva och skalbara AI-algoritmer. 

  4. AI-arkitektur och infrastruktur: För att designa och implementera AI-lösningar behöver företagen få in kunskap om hur man bygger och hanterar AI-arkitekturer och infrastrukturer (ex. molntjänster och distribuerade databaser).

  5. Användargränssnitt och design: För att utveckla användarvänliga och effektiva AI-lösningar behöver företagen medarbetare som kan designa användargränssnitt och användarupplevelser. Detta är också en sedan tidigare högt efterfrågad kompetens, men vi ser att kulmen ännu ej är nådd.

Något som man lätt glömmer bort är att AI-tekniken är ett tvärvetenskapligt fält, det finns många andra kompetenser som är relevanta för att framgångsrikt arbeta med AI. Att förstå företaget, dess bransch och konkurrenter är viktiga parametrar – utöver AI-färdigheterna. Beroende på företagets behov och bransch kan det också finnas andra kompetenser och färdigheter att beakta vid rekrytering av personal som ska arbeta med AI. Vi rekommenderar alltid att ha en genomtänkt rekryteringsprocess och väl genomarbetad kravprofil oavsett vilken tjänst man ska rekrytera. 

Vilka tjänster kommer att försvinna pga AI?

AI’s snabba utveckling och framfart väcker också oro hos många. Många tänker att AI ska ersätta människor och att alla uppgifter kommer att automatiseras, varför jobb kommer att försvinna. Här finns det givetvis två sidor av myntet som båda har en bra dos sanning i sig. Hur man väljer att se på det är upp till var och en.

Ser vi på det från ett annat perspektiv, det perspektiv vi främst ser i vårt dagliga jobb, så är det att nya tjänster och möjligheter även skapas tack vare AI. Exempelvis de tidigare nämnda i denna artikel.

Skulle vi spekulera kring tjänster som kan vara i någon form av riskzon för att inte efterfrågas lika mycket framöver på grund av AI så är det exempelvis:

  1. Enklare administrativa uppgifter så som datainmatning och filhantering.

  2. Rutinmässiga och repetitiva jobb, exempelvis enklare monteringsuppgifter på en fabrik.

  3. Med självbetjäningskassor och digitala betalningssystem minskar behovet av kassapersonal inom vissa sektorer och typer av affärer och restauranger.

  4. AI-teknik kan användas för att automatisera vissa servicejobb, som till exempel vissa kundtjänstuppgifter. Detta görs redan i stor utsträckning på exempelvis sajter. 

Kan AI sköta urval och rekrytering?

Såklart måste vi tänka till om vår egen bransch, headhunting och rekrytering.

Exempelvis har LinkedIn börjat testa en funktion för jobbsökande. Man ska med detta verktyg kunna skapa  personaliserade jobbansökningar som baseras på ens LinkedIn-profil i kombination med jobbannonsen samt information om arbetsgivaren. Det framgår även att ”personaliseringen” även kan beakta den rekryterande personenens profil.

Det gäller nu att hålla tungan rätt i mun. Den som söker jobb måste veta vad den påstår sig kunna, vilja jobba med och vara intresserad av. Den som rekryterar måste ha koll på sin av Chat GPT komponerade jobbannons och veta vad som egentligen eftersöks. Vi skulle vilja vara en fluga på väggen i en efterföljande intervju av LinkedIn-GPT-kandidat!

Summa summarum 🙂 AI kommer att vara ett verktyg i vardagen för oss headhunters och rekryterare. Det är det redan. Men människor rekryterar också människor, man vill fortsatt skapa en bra arbetskultur och kommer i många fall behöva samspela med andra kollegor och intressenter. Därmed ser vi inte just nu att AI helt kan ersätta oss. Men AI kan hjälpa oss och våra kunder att bli ännu mer pricksäkra i våra rekryteringar. 

 

Vill du läsa mer om AI och rekrytering? Här finns några artiklar på teamet:

”AI din nästa rekryterare”  (Akavia Aspekt)

Möjligheter och utmaningar med AI i rekrytering” (Tema HR)

”Unga riskerar förlora sina första jobb till AI” (Dagens Industri)