Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad kravprofil och rekrytering vad är det

Att förlita sig på magkänsla eller en traditionell eller förenklad rekryteringsprocess kan leda till subjektiva bedömningar som i sin tur resulterar i en kostsam felrekrytering. En väl genomförd rekryteringsprocess kan vara tidskrävande och då vill man gärna säkerställa att man väljer den bäst lämpade kandidaten. För att lyckas med det bör man göra en så kallad kompetensbaserad rekrytering som är evidensbaserad, effektiv och träffsäker.

Vad är en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

I en traditionell eller något förenklad rekryteringsprocess brukar man försöka matcha kandidaternas CV’n med en arbetsbeskrivning. Förhoppningsvis är arbetsbeskrivningen genomtänkt och tydlig (annars se vår mall här). Men en arbetsbeskrivning innehåller inte en summering av de viktigaste kompetenserna för att kunna utföra jobbet med goda resultat.

Det är här den kompetensbaserade rekryteringsprocessen kommer in. Genom en grundlig behovsanalys som utmynnar i en arbetsbeskrivning kan sen en kravprofil tas fram. För att denna ska vara kompetensbaserad bör man först specificera de kompetenser, kunskaper, färdigheter samt personliga egenskaper som behövs i rollen. Sedan kan dessa delas upp dessa i nödvändiga (”must-haves”) och meriterande (”nice-to-haves”). Här hittar du vår gratismall för kompetrensbaserad kravprofil.

Utifrån kravprofilen kan anpassade och skräddarsydda intervjufrågor förberedas samt beslut fattas om eventuella tester av såväl kunskap som personlighet ska genomföras.

Ser man till att rekryteringsprocessen är strukturerad och att de nämnda stegen görs grundligt så kommer man att kunna fatta professionella beslut baserade på en objektiv bedömning.

Vilka är fördelarna med en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

Syftet med kompetensbaserad rekrytering är att beslut ska fattas baserat på kompetens och fakta och inte på subjektiva bedömningar.

En positiv kandidatupplevelse: Med en tydlig arbetsbeskrivning i kombination med en kompetensbaserad kravprofil kommer du att kunna ge kandidaten rätt förväntansbild gällande vad den nya tjänsten innebär. Att du även kan berätta hur rekryteringsprocessen ser ut i sin helhet kommer att ge kandidaten en känsla av ordning och reda. Väl förberedda intervjuer i kombination med tester kommer ytterligare ge kandidaten trygghet i att bedömningen sker på basis av fakta och inte en subjektiv känsla hos rekryteraren. Oavsett om kandidaten blir din nya kollega eller ej så vill du att kandidaten ska ha en positiv bild av ert företag och rekryteringsprocessen.

Tydlighet: Med en bra struktur och väl genomtänkt underlag kommer såväl alla inblandade parter, oavsett om interna eller externa, att ha fokus på rätt kompetenser och tala samma språk i bedömningen av kandidaterna. Tydligheten gör också att kandidaterna får en realistisk bild av tjänsten och vad som krävs i rollen. Sammantaget ger tydlighet från både organisationen och kandidaten en större sannolikhet till att rekryteringen blir rätt.

Inkludering och mångfald: En kompetensbaserad rekryteringsprocess som utgår från fördefinierade kompetenser och en tydlig kravprofil samt kompletteras med tester minskar risken för diskriminering på arbetsplatsen och kommer att bidra till mer mångfald. Läs mer här om diskriminering på arbetsplatser och hur mångfald kan och ska främjas.

Läs mer här om hur du kan strukturera din nästa rekryteringsprocess.