Vilka frågor ska jag ställa vid en referenstagning?

frågor att ställa vid referenstagning

Här finns förslag på 21 frågor som du kan ladda ner och ställa i din nästa referenstagning. Fyll på med dina egna branschspecifika och CV-baserade frågor och funderingar så har du en bra mall att utgå ifrån i din nästa rekryteringsprocess.

Varför ska jag ta referenser?

Referenstagningen är ett steg som många helst skulle hoppa över. När man väl har en eller två finala kandidater i en rekrytering vill man gärna avsluta rekryteringsprocessen och slippa de där sista samtalen. Men se till att göra klart din rekrytering rätt och riktigt. Referenstagningen kan både bekräfta att du redan valt rätt person till rätt tjänst – och kasta nytt sken över oanade frågeställningar.

När ska jag ta referenser?

Referenstagningen sker normalt i slutfasen av en rekryteringsprocess. Vissa gör det endast för slutkandidaten, innan man ger ett eventuellt erbjudande, som ett allra sista steg och final verifiering. Om man har två starka slutkandidater kan man vilja ta referens på båda, referenstagningen kan även vara till hjälp då för att välja vem man ska erbjuda anställning.

Hur många referenser ska jag ta?

Vi rekommenderar att varje rekryteringsprocess med åtminstone slutkandidaten, avslutas med minst två, gärna tre referenstagningar på denne. Erfarna kandidater kommer att ha flera referenser, medan mindre erfarna och exempelvis nyutexaminerade kandidater kommer att ha färre. Öppna upp för att även en tidigare kollega, studiekamrat eller lärare också kan vara en relevant referens. Anställer du till en chefsposition kan det vara relevant att be om en referens från en tidigare direktrapporterande teammedlem också.

Hur kontaktar jag referenserna?

När det gäller referenstagning är det vanligt att ringa referensen direkt. Man kan även sms:a eller maila först och föreslå en tid att höras på samt vilken person referenstagningen är för. Fördelen med att förboka en tid är att referensen också hinner förbereda sig och tänka efter kring när och hur hen jobbade med kandidaten. Fördelen med att ta referens muntligt är att du kan ställa följdfrågor och även känna av nyanserna bättre än i skrift.

Hur lång tid brukar en referenstagning ta?

Det kan givetvis variera mycket från referens till referens, både utifrån hur många frågor du själv har förberett, men också beroende på referensgivaren. Vi skulle ändå rekommendera att du avsätter 30 minuter (eller mer) till referenstagningen och förbereda frågorna väl inför samtalet.  

Vad kan jag fråga om i en referenstagning?

Självklart ska du fundera på relevanta frågor baserade på tjänsten som ska tillsättas och som kandidaten är tilltänkt för. Detta kan vara mycket branschspecifika frågor men också kompetensrelaterade, exempelvis hur väl kandidaten kan ett visst program eller system. Referenstagningen är också ett bra tillfälle att fråga om kandidaten som person, hur han eller hon agerar i olika situationer och huruvida kandidaten kommer trivas med er företagskultur.

Det är bra ställa samma frågor till alla referenserna, i den mån frågorna är relevanta såklart för respektive referens. Då kan du jämföra svaren också och se om du får en tydlig bild av kandidaten. Även Arbetsförmedlingen har en del bra att-tänka-på saker som du kan läsa om här.

Lycka till med referenstagningen! Kontakta gärna oss om vi kan hjälpa dig med något i din nästa rekryteringsprocess.

 

Externa länkar för dig som vill läsa mer:

Ledarna: Urval & Referenstagning

Tema HR: Vad säger forskningen – egentligen

frågor att ställa vid referenstagning