Headhunting Prosjektledere

Rekruttere Prosjektledere

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av prosjektledere innen blant annet byggindustrien.

Vi kan rekruttering av Prosjektledere

Prosjektledere kan ha ulike spesialiseringer avhengig av bransje og erfaring. Innen byggindustrien handler det ofte om å planlegge, organisere, overvåke og gjennomføre byggeprosjekter på en effektiv og vellykket måte. Prosjektlederens hovedansvar inkluderer:

 • Prosjektplanlegging: Utarbeide tidsplaner, budsjetter, ressursplanlegging og andre aspekter som er viktige for prosjektets suksess.
 • Arbeidsledelse: Ledelse og koordinering av arbeidet mellom ulike spesialister og entreprenører som er involvert i prosjektet, for eksempel arkitekter, byggere, VVS-teknikere og elektrikere.
 • Budsjett- og kostnadshåndtering: Overvåke prosjektkostnader i samsvar med budsjetten, samt håndtere eventuelle endringer i prosjektets omfang og budsjett.
 • Sikre kvalitet og overholdelse: Sørge for at prosjektet oppfyller de fastsatte kvalitetsstandardene og er i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder.
 • Kommunikasjon: Opprettholde kommunikasjon med alle prosjektinteressenter, inkludert kunder, entreprenører og teammedlemmer.
 • Risikostyring: Identifisere, vurdere og håndtere risikoer som kan påvirke prosjektets suksess.
 • Dokumentasjon og rapportering: Dokumentere prosjektets fremgang og lage rapporter som beskriver prosjektets status og eventuelle avvik fra planen.

Rekruttere Prosjektledere? Vi hjelper deg.

  Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 
 •  

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Prosjektleder

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekrutter Prosjektleder