Headhunting Byggeledere

Rekruttere Byggeledere

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Byggeledere.

Vi kan rekruttering av Byggeledere

Byggelederen har ansvar for å lede og overvåke gjennomføringen av byggeprosjekter fra start til slutt. Byggelederen fungerer som en kobling mellom entreprenører, byggherrer og andre interessenter, og er ansvarlig for å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt tid, budsjett og i samsvar med de tekniske spesifikasjonene. Arbeidet innebærer koordinering av arbeidet mellom ulike entreprenører og underleverandører, samt sikring av en trygg arbeidsmiljø og etterlevelse av gjeldende regler og standarder. Byggelederen er også ansvarlig for å sikre at materialer, verktøy og utstyr er tilgjengelig på byggeplassen og brukes på riktig måte.

En viktig del av byggelederens arbeid er å holde interessentene, som kunder, arkitekter og entreprenører, oppdatert om fremdriften i prosjektet. Byggelederen må være en god leder og kunne samarbeide med ulike yrkesgrupper for å sikre at alle arbeider mot samme mål. En byggeleder trenger vanligvis en høyskoleutdanning innen byggeteknikk eller et lignende område, samt erfaring med å jobbe med byggeprosjekter.

Rekruttere Byggeledere? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Byggeleder

    • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
    • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
    • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Byggeleder