Hvordan vi jobber

Et vinnende konsept, både på kort og lang sikt

Nedenfor ser du vår fremgangsrike rekrutteringsprosess.

Hvordan vi jobber

Trinn 1 - oppstartmøte

Sammen gjennomgår vi hvordan du vil drive prosessen, og vi sørger for å få den informasjonen vi trenger for å kunne representere deg på beste måte. På møtet spesifiserer vi også kravprofilen ytterligere for å finne den riktige kandidaten.

Trinn 2 - gjennomgang av kandidater

Så snart vi har hatt oppstartmøtet går vi gjennom de kandidatene vi har i nettverket vårt og kartlegger ytterligere personer som matcher den kravprofilen vi er blitt enige om. Når det første utvalget er foretatt, foretar vi en felles evaluering av hvilke kandidater vi skal gå videre med.

Rekrytering och search av specialistroller

Trinn 3 - bearbeiding

Nå starter arbeidet med å kontakte kandidater som er kommet videre etter evalueringen. Nå får du et klart bilde av hvilke kandidater som er åpne for å vurdere å endre arbeidsgiver. For disse kandidatene presenterer vi også de mulighetene de får hos deg som potensiell ny arbeidsgiver.

Trinn 4 - presentasjon

For kandidater som viser interesse for å gå videre i prosessen innhenter vi dokumentasjon i form av CV og en kandidatprofilering. Vi innhenter informasjon som gjør det mulig for deg å forberede deg på beste måte og imøtekomme kandidatens forventninger.

Trinn 5 - intervju og tilbud

Vi er med deg hele veien. Vi avtaler intervju, følger opp og kontakter også referanser, hvis du vil ha hjelp med det. I denne delen av prosessen fungere vi som støttespiller for begge parter og bidrar til å bringe dialogen fremover. Vi sjekker hva som er nødvendig for å videreføre partenes felles interesser og til slutt å komme til enighet om en ansettelse.

Kontakt oss

Søker du jobb?