Skap den perfekte stillingsbeskrivelsen - vi har malen!

0
minuttlesing
Tips & Mallar
April 13, 2023
Mal for stillingsbeskrivelse
Vi i TB-Group har sammen med våre rekrutteringsteam satt sammen våre beste tips om hvordan man lager en tydelig stillingsbeskrivelse. Gjennom vår guide og mal reduserer du risikoen for ubehagelige overraskelser - og legger i stedet til rette for utvidede ansvarsområder og fornøyde ansatte.
Mal for stillingsbeskrivelse

Last ned gratis mal for stillingsbeskrivelse - Last ned gratis arbeidsinstruks mal

Få våre beste tips og maler for å lage den perfekte stillingsbeskrivelsen

For å anskaffe, beholde og utvikle kompetent personale på en god måte, kreves det en tydelig stillingsbeskrivelse. Til tross for dette er det overraskende mange arbeidsgivere som unnlater å skrive stillingsbeskrivelser eller mangler viktige deler. Dette skaper en risiko for usikkerhet og konflikter under for eksempel lønnsforhandlinger eller faglige forhandlinger. Vi i TB-Group har solid kunnskap innen rekruttering og arbeidsprosesser, og har sammen med våre rekrutteringsteam satt sammen våre beste tips om hvordan man lager en tydelig stillingsbeskrivelse. Gjennom vår guide og mal reduserer du risikoen for ubehagelige overraskelser - og legger i stedet til rette for utvidede ansvarsområder og fornøyde ansatte.

Bruk vår mal for stillingsbeskrivelse

Ved å bruke malen vår når du skal lage en stillingsbeskrivelse, sikrer du at all viktig informasjon kommer med. På den måten kan både organisasjonen din og de ansatte føle seg trygge på hvilke oppgaver og resultater som danner grunnlaget for ansettelsen.

Hva er en stillingsbeskrivelse?

En stillingsbeskrivelse er en oversiktlig oppsummering av oppgavene som gjelder en persons ansettelse. Dette inkluderer blant annet oppdrag, forventninger og administrative oppgaver som for eksempel personnummer. Gjennom en tydelig stillingsbeskrivelse skapes et grunnlag som kan brukes i lønnsforhandlinger, utvidede arbeidsoppgaver eller omorganisering av selskapet. Dokumentet bør også inneholde forventninger som settes til den ansatte, noe som skaper et trygt og tydelig arbeidsmiljø. Det er ingen lovbestemt krav om at en stillingsbeskrivelse må distribueres, men det er nevnt i loven om ansettelsesvern at alle har rett til informasjon om sin ansettelse. Derfor er det å foretrekke å lage en grundig og oppdatert stillingsbeskrivelse. Det finnes ingen offisiell mal for hvordan stillingsbeskrivelsen skal utformes, noe som betyr at de kan se veldig forskjellige ut.

Viktigheten av en tydelig stillingsbeskrivelse

Tydelighet er avgjørende i en stillingsbeskrivelse. For å vite hvem som har ansvaret for en oppgave, må det være tydelig dokumentasjon som kontinuerlig oppdateres. Hvis en ansatt for eksempel får utvidede arbeidsoppgaver som ikke er inkludert i den vanlige stillingsbeskrivelsen, kan det være en indikasjon på at det bør avholdes en lønnssamtale. Derfor anbefaler vi å gjøre stillingsbeskrivelsen tydelig heller enn generell. Stillingsbeskrivelsen kan også være til støtte og mal under faglige samtaler, omorganiseringer eller lønnssamtaler. I slike tilfeller er det viktig å kunne definere de nøyaktige oppgavene for begge parter.

Mal for en god stillingsbeskrivelse / arbeidsinstruks

En god stillingsbeskrivelse bør inneholde bedriftsspesifikk informasjon, for eksempel firmanavn og organisasjonsnummer. Dette følges deretter av stillingens innhold, som for eksempel tittel, stilling, oppgaver og ansvarsområder. Nærmeste leder, samt dato, sted og underskrift, bør også inkluderes. Vår anbefaling er å jevnlig gå gjennom og oppdatere stillingsbeskrivelsen med relevant informasjon. For å forenkle prosessen har vi utviklet en standardisert mal som gir de beste forutsetningene for å lage en vellykket stillingsbeskrivelse.

Om TB-Group

Vi er eksperter innen rekruttering på TB-Group. Vi utfordrer bransjen gjennom våre fleksible og prisgunstige abonnementstjenester som passer både enkeltpersoner og større ansettelsesprosjekter. Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer dere best. Vi har solid erfaring og spesialiserte avdelinger innen områder som IT/Tech, Økonomi/Management, Installasjon/Bygg og Samfunnsbygging/Infrastruktur.

Eksterne lenker relatert til stillingsbeskrivelser og funksjonsbeskrivelser, for deg som ønsker å lese mer:

Nav.no: Tips til stillingsbeskrivelse

Kollega: Se till att få en befattningsbeskrivning

Mal for stillingsbeskrivelse
direkt efter :