Hvilke spørsmål skal jeg stille under referansesjekk?

0
minuttlesing
Tips & Mallar
June 2, 2023
Hvilke spørsmål skal jeg stille under referansesjekk?
Her er 15 forslag til spørsmål som kan stilles ved slutten av rekrutteringsprosessen, under referansesjekken. Legg til dine egne bransjespesifikke spørsmål og betraktninger, og du vil ha en god mal å starte fra i din neste rekrutteringsprosess.

Her er 21 forslag til spørsmål som kan stilles ved slutten av rekrutteringsprosessen, under referansesjekken. Legg til dine egne bransjespesifikke spørsmål og betraktninger, og du vil ha en god mal å starte fra i din neste rekrutteringsprosess.

Hvorfor skal jeg ta referanser?

Referansesjekken er et trinn som mange helst ville hoppe over. Når du har en eller to endelige kandidater i en rekruttering, ønsker du å avslutte rekrutteringsprosessen og slippe de siste samtalene. Men sørg for å fullføre rekrutteringen din riktig. Referansesjekken kan både bekrefte at du allerede har valgt riktig person til riktig stilling, og kaste lys over uventede spørsmål.

Når skal jeg ta referanser?

Referansesjekken utføres vanligvis mot slutten av en rekrutteringsprosess. Noen gjør det bare for slutt­kandidaten før de gir et eventuelt tilbud, som det aller siste trinnet og en endelig verifisering. Hvis du har to sterke slutt­kandidater, kan du også ønske å ta referanser for begge. Referansesjekken kan også være til hjelp for å velge hvem du skal tilby ansettelse.

Hvor mange referanser skal jeg ta?

Vi anbefaler at hver rekrutteringsprosess, med minst en slutt­kandidat, avsluttes med minst to, gjerne tre referansesamtaler om vedkommende. Erfarne kandidater vil ha flere referanser, mens mindre erfarne og for eksempel nyutdannede kandidater vil ha færre. Vær åpen for at tidligere kolleger, studiekamerater eller lærere også kan være relevante referanser. Hvis du ansetter til en lederstilling, kan det være relevant å be om en referanse fra en tidligere direkte rapporterende teammedlem også.

Hvordan kontakter jeg referansene?

Når det gjelder referansesjekk, er det vanlig å ringe referansen direkte. Du kan også sende en SMS eller e-post først og foreslå en tid for samtalen, samt hvilken person referansesjekken gjelder for. Fordelen med å avtale en tid på forhånd er at referansen også får tid til å forberede seg og tenke over når og hvordan han/hun jobbet med kandidaten. Fordelen med en muntlig referansesjekk er at du kan stille oppfølgingsspørsmål og bedre vurdere nyansene enn i skriftlig form.

Hvor lang tid tar vanligvis en referansesjekk?

Det kan selvfølgelig variere mye fra referanse til referanse, både basert på hvor mange spørsmål du har forberedt, og avhengig av referanse­giveren. Vi vil likevel anbefale at du setter av 30 minutter (eller mer) til referansesamtalen og forbereder spørsmålene godt før samtalen.

Hva kan jeg spørre om under en referansesjekk?

Selvfølgelig bør du vurdere relevante spørsmål basert på stillingen som skal besettes, og som kandidaten er aktuell for. Dette kan være svært bransjespesifikke spørsmål, men også kompetanserelaterte, for eksempel hvor godt kandidaten behersker et bestemt program eller system. Referansesjekken er også en god mulighet til å spørre om kandidaten som person, hvordan han eller hun handler i ulike situasjoner, og om kandidaten vil trives i bedriftens kultur.

Det er bra å stille de samme spørsmålene til alle referansene, i den grad spørsmålene er relevante for hver referanse. På den måten kan du sammenligne svarene og se om du får et klart bilde av kandidaten.

Lykke til med referansesjekken!

Ta gjerne kontakt med oss hvis vi kan hjelpe deg med noe i din neste rekrutteringsprosess.

Eksterne lenker for deg som ønsker å lese mer:

NAV har også noen gode ting å tenke på som du kan lese om.

Ledarna: Urval & Referenstagning

Tema HR: Vad säger forskningen - egentligen?

Hvilke spørsmål skal jeg stille under referansesjekk?
direkt efter :