11 trender og buzzwords innen rekruttering 2023

0
minuttlesing
Blogg
March 26, 2023
Trender og buzzwords innen rekruttering 2023
Vet du hva "rage applying" og "Bare Minimum Monday" betyr? Her har vi oppsummert de mest populære trendene og buzzwords innen rekruttering i 2023.

Buzzwords og trender på arbeidsplassen i 2023

Bli med oss når vi går gjennom 11 trender og buzzwords innen rekruttering 2023. Som et resultat av at holdningene til arbeid har endret seg etter pandemien, går vi inn i en ny æra på arbeidsplassen i 2023. Vi lever også i en raskt skiftende verden med høy inflasjon og, slik mange opplever det, stor usikkerhet. I takt med dette har en rekke nye trender og buzzwords innen rekruttering dukket opp for å fange essensen av den nye arbeidskulturen. Vet du for eksempel hva "rage applying" og "Bare Minimum Monday" betyr?

Topp 11 buzzwords innen rekruttering

Her har vi oppsummert de mest populære trendene og buzzwords innen rekruttering i 2023. Noen av dem kan du lese mer om i andre artikler på bloggen vår.

 1. Copycat Layoffs: Begrepet "copycat layoffs" refererer til selskaper som påvirkes av hverandre når de reduserer antall ansatte. Tech-selskaper som Google, Microsoft og Zoom har sagt opp ansatte og følger en trend som startet i andre halvdel av 2022. Dette atferden tilskrives imitasjon og tendensen til å følge handlingene til andre selskaper.
 2. Rage Applying: "Rage applying" er å masse-søke jobber basert på følelser av misnøye med den nåværende arbeidsplassen. Til tross for den emosjonelle og affekt-drevne motivasjonen bak det, kan det selvfølgelig føre til jobbytter.
 3. Quiet Hiring: I tider med nedbemanninger på grunn av frykt for resesjon har begrepet "quiet hiring" dukket opp. Det refererer til å fokusere på intern talentutvikling og tilby kompetanseutvikling til eksisterende ansatte for å imøtekomme organisasjonens behov. Det inkluderer også headhunting og alternative søkemetoder for å finne kandidater. Dette er noe vi i TB-Group har spesialisert oss på siden 2017.
 4. Resenteeism: Med "Resenteeism" menes det å bli værende i en misfornøyd jobb på grunn av opplevde begrensede alternativer samtidig som man føler økende bitterhet. Dette går utover trenden "quiet quitting" fra 2022 der ansatte åpent uttrykker sin skuffelse.
 5. Bare Minimum Monday: "Bare Minimum Monday" er et begrep som oppfordrer til å motstå presset med å starte uken med full fart. Det innebærer å tillate seg selv en mer avslappet start på uken, vie tid til personlige aktiviteter før arbeidet og redusere søndagsangsten.
 6. Chaotic Working: "Chaotic working" eller "malicious compliance" innebærer at ansatte bruker sin stilling til å hjelpe kunder eller klienter på arbeidsgiverens bekostning. Dette gjøres ofte som en respons på misnøye på arbeidsplassen. Det kan innebære å bryte regler, men gjøres uten frykt for konsekvensene.
 7. Shift Shock: "Shift shock" refererer til opplevelsen av å starte en ny stilling med entusiasme, bare for å innse at den ikke lever opp til forventningene. Det er litt som en smekkfulgt bryllupsreise som raskt går over til misnøye.
 8. Boomerang-ansatte: "Boomerang-ansatte" er personer som returnerer til sine tidligere arbeidsgivere under nedskjæringer eller økonomisk usikkerhet. Denne trenden er en konsekvens av "quiet quitting," "rage applying" og nedskjæringer som har påvirket mange teknologiselskaper.
 9. Career Cushioning: "Career cushioning" eller "recession-proofing" handler om å forberede seg på potensielle nedskjæringer ved aktivt å søke andre jobbmuligheter samtidig som man fortsatt er ansatt.
 10. "Algorithmic bias": Presset øker for å innføre nye reguleringer for selskaper som bruker AI og maskinlæring i rekrutteringsprosesser. Dette gjelder også leverandørene som disse selskapene stoler på for sine AI-tjenester. Man ser at regulering er nødvendig på grunn av de etiske konsekvensene knyttet til mangfold, inkludering og databeskyttelse.
 11. Gen Z-kompetansegap: Effektene av den pandemiinduserte sosiale isolasjonen har rammet unge særlig hardt. Ifølge en undersøkelse (fra USA) uttrykte 46% av Gen Z-ansatte at pandemien har gjort det vanskeligere for dem å nå utdannings- og karrieremål. I tillegg oppga 51% av respondentene at deres utdanning ikke har forberedt dem tilstrekkelig på å klare seg i arbeidslivet. Som et resultat har Gen Z gått glipp av viktig utvikling av sine "soft skills", som for eksempel forhandlingsevner, nettverksbygging, presentasjonsevner og evnen til å opprettholde sosial utholdenhet.

Eksterne artikler for deg som ønsker å lese mer:

https://www.gartner.com/en/articles/9-future-of-work-trends-for-2023

https://www.businessinsider.com/list-the-biggest-work-trends-buzzwords-of-the-year-2023-2?r=US&IR=T#rage-applying-3

https://www.nsls.org/blog/how-the-pandemic-impacted-gen-z-soft-skills

Trender og buzzwords innen rekruttering 2023
direkt efter :