Headhunting Teknisk Prosjektleder

Rekruttere Teknisk Prosjektleder

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av en Teknisk Prosjektleder. 

.

Vi kan rekruttering av Tekniske Prosjektledere

En teknisk prosjektleder leder prosjekter som involverer teknisk utvikling eller produksjon av produkter eller system, som for eksempel produktutvikling, bygg- og anleggsprosjekter og lignende. Tekniske prosjektledere har vanligvis en enda mer teknisk bakgrunn enn for eksempel IT-prosjektledere og har ofte erfaring med teknisk design og utvikling.

Kort sagt er ansvaret til en teknisk prosjektleder å planlegge, organisere og lede tekniske prosjekter. Hovedoppgaven er å sikre at prosjektet blir fullført innenfor de angitte tidsrammene, budsjettet og med ønsket kvalitet. Tekniske prosjektledere jobber ofte tett sammen med tekniske team og andre interessenter, som kunder og ledelsen, for å sikre at prosjektet blir gjennomført på riktig måte.

Noen av oppgavene en teknisk prosjektleder kan ha inkluderer:

  • Definere prosjektets omfang, mål og leveranser 
  • Opprette og følge prosjektplaner, inkludert tidslinjer, budsjetter og ressursplanlegging 
  • Organisere og overvåke tekniske team og ressurser 
  • Håndtere kommunikasjonen mellom ulike interessenter 
  • Identifisere og håndtere risiko og problemer som kan oppstå i prosjektet 
  • Følge opp og rapportere prosjektstatus og fremgang til interessenter og kravstillere 
  • Sikre at prosjektet blir gjennomført i samsvar med kvalitetsstandarder og med tilstrekkelig dokumentasjon

Vi hjelper deg med å rekruttere Tekniske Prosjektledere

På TB-Group har vi siden oppstarten hatt IT som et spesialområde og har jobbet med hundrevis av kunder, noe som gjør at vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. Vi jobber bare med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi vet at mange innen IT / industri allerede har en ansettelse og søker ikke aktivt etter en ny stilling. Imidlertid kan de være interessert hvis rett selskap og stilling dukker opp, og de får en god kontakt i begynnelsen.

Slik lykkes du med å rekruttere en Teknisk Prosjektleder

Headhunting: Planlegg godt på forhånd for bedriftens fremtidige behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobb nå, men takket være at vi allerede har etablert kontakt med dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.

Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en levende kandidatbase som du som kunde kan bearbeide proaktivt for å unngå stressen som oppstår når du plutselig får et presserende behov. Å opprettholde kontakt med dine drømmekandidater gjør at de har ditt selskap i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.

Tenk gjennom ditt tilbud: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktet på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid handle om lønn, men kan inkludere bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, muligheten for fjernarbeid eller andre fordeler.

Her kan du lese mer om hva Prosjektledere og Tekniske Prosjektledere gjør.

  •  

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Teknisk Prosjektleder