Headhunting Regulatory Expert / Regulatorisk Ekspert

Rekruttere Regulatory Expert

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Regulatory Experts.

Tid for å rekruttere Regulatory Expert?

Da har du kommet til rett sted. En Regulatory Expert, eller «regelverksekspert,» er en spesialist innen et spesifikt område av reguleringer, lover og forskrifter som påvirker en bestemt bransje eller et bestemt selskap. Hovedansvaret er å forstå, tolke og følge de relevante lovene og forskriftene som styrer deres område og sikre at deres organisasjon følger dem korrekt.

Rollen varierer avhengig av bransje og område, men her er noen av de vanligste oppgavene som en Regulatory Expert kan utføre:

 • Forskning og overvåking: Følge og holde seg oppdatert om alle gjeldende reguleringer, lover og forskrifter som påvirker deres bransje eller selskap.
 • Rådgivning: Gi råd til bedriftsledelsen og andre interessenter om hvordan man best følger og oppfyller reguleringer. Dette kan inkludere å vurdere og anbefale tiltak som trengs for å følge lover og forskrifter.
 • Compliance-overvåking: Overvåke og sikre at selskapet følger alle relevante regulatoriske krav. Dette kan innebære å utvikle og implementere interne prosesser og systemer for å sikre at selskapet er i full overensstemmelse.
 • Rapportering: Forberede og levere rapporter og dokumentasjon til tilsynsmyndigheter og andre myndigheter i samsvar med gjeldende regler. Dette kan være i form av årlige rapporter, søknader om tillatelser eller andre nødvendige dokumenter i henhold til loven.
 • Risikostyring: Identifisere og håndtere risikoer knyttet til manglende overholdelse av regulatoriske krav. Dette kan innebære å utvikle strategier for å minimere disse risikoene og håndtere eventuelle konsekvenser hvis selskapet ikke følger reglene.
 • Opplæring: Opplære og bevisstgjøre personalet i selskapet om relevante regler og forskrifter og sørge for at de forstår og følger dem i sin daglige virksomhet.
 • Lobbyvirksomhet og påvirkning: I noen tilfeller kan Regulatory Experts også være involvert i å påvirke utformingen av reguleringer ved å samarbeide med lovgivere og myndigheter og gi innsikt og ekspertise fra bransjen.

Vi hjelper deg med å rekruttere Regulatory Expert

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Regulatory Expert

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere regulatory expert