Headhunting Rekruttere Regnskapsøkonom

Rekruttere Regnskapsøkonom

Vi kan rekruttering av Regnskapsøkonomer

Regnskapsekonom er en relativt bred betegnelse på en person som jobber med håndtering av et selskaps økonomiske dokumentasjon og regnskap.

Rollen kan innebære følgende oppgaver, men kan variere mellom ulike arbeidsplasser avhengig av hvordan økonomiavdelingen er organisert:

 • Registrering av forretningstransaksjoner: Regnskapsekonomer registrerer selskapets økonomiske transaksjoner, som innkjøp, salg og betalinger, i regnskapssystemet.
 • Forberedende arbeid før regnskapsavslutning: Regnskapsekonomer hjelper med forberedelsene før regnskapsavslutningen, som avstemming av kontoer og bokføring av avskrivninger.
 • Skatte- og momsdeklarasjoner: Regnskapsekonomer er ansvarlige for å levere skatte- og momsdeklarasjoner til skattemyndigheter og andre relevante myndigheter.
 • Rapportering: Regnskapsekonomer produserer økonomiske rapporter, som balanseregnskap, resultatregnskap og kontantstrømanalyser.
 • Budsjettlegging og prognoser: Regnskapsekonomer bidrar til utviklingen av selskapets budsjett og prognoser basert på økonomiske data.
 • Rådgivning: Regnskapsekonomer gir råd og anbefalinger til ledelsen basert på den økonomiske informasjonen.

En regnskapsekonom kan jobbe i ulike bransjer og organisasjoner, fra små bedrifter til store multinasjonale selskaper og revisjonsfirmaer. Vanligvis har regnskapsekonomen en bachelorgrad innen økonomi, regnskap eller beslektede fagområder, samt erfaring innen regnskap og økonomisk rapportering. Her kan du lese mer om oppgavene til en Regnskapsekonom.

Rekruttere en Regnskapsøkonom? Vi hjelper deg.

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Regnskapsøkonom

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Regnskapsassistent