Headhunting Regnskapskonsulent


Rekruttere Regnskapskonsulent

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Regnskapskonsulent.

Vi kan rekruttering av Regnskapskonsulent

En regnskapskonsulent arbeider med bokføring, regnskap og skatterådgivning på oppdrag fra ulike selskaper. Regnskapskonsulenter kan spesialisere seg innen flere områder, som for eksempel:

Bokføring: Hjelpe selskaper med bokføring og årsregnskap. 

Skatterådgivning: Gi råd om skatter og skattemeldinger til selskaper. 

Lønnsadministrasjon: Administrere lønn for selskaper, inkludert skatter og avgifter knyttet til ansatte. 

Økonomisk rådgivning: Gi råd om økonomisk planlegging og strategi for selskaper og organisasjoner. 

Rapportering: Utarbeide rapporter og analyser av selskapets økonomi og resultater. 

Utarbeidelse av årsregnskap: Utarbeide årsregnskap og andre rapporter som kreves av myndigheter og finansiører. 

Revisjon: Noen regnskapskonsulenter kan jobbe med revisjon av selskaper og organisasjoner for å kontrollere at all bokføring og regnskap skjer på riktig måte og at selskapet følger lover og regler.

Dette er bare noen eksempler på hva en regnskapskonsulent kan gjøre. Generelt sett jobber en regnskapskonsulent med å hjelpe selskaper med å opprettholde god økonomisk helse og å følge alle lover og regler som gjelder for selskapets økonomi. Her kan du lese mer om oppgavene til en regnskapskonsulent.

Rekruttere en Regnskapskonsulent? Vi hjelper deg.

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Regnskapskonsulent

    • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
    • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
    • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Regnskapskonsulent