Headhunting Prosjektsjefer

Rekruttere Prosjektsjef

Vi kan rekruttering av Prosjektsjefer

En prosjektsjef har ansvar for flere prosjekter samtidig, vanligvis på vegne av en organisasjon eller et selskap. Hovedoppgaven er å sikre at prosjektene gjennomføres på en vellykket måte, både innenfor fastsatte tidsrammer og budsjetter, og i samsvar med krav og forventninger.

Prosjektsjefens ansvarsområder kan variere avhengig av prosjektene og behovene, men inkluderer ofte følgende:

 • Planlegging: Planlegge og koordinere ulike prosjekter for å sikre at alle prosjekter gjennomføres på en effektiv måte og i tråd med de strategiske målene.
 • Ressursallokering: Allokere ressurser, inkludert personell, tid og budsjett, for å sikre at alle prosjekter har tilstrekkelige ressurser til å bli fullført innenfor tidsrammen og budsjettet.
 • Risikostyring: Identifisere, håndtere og overvåke potensielle risikoer og problemer som kan oppstå i løpet av prosjektene.
 • Rapportering: Rapportere om prosjektenes fremgang og resultater til ledelsen, interessenter og kunder.
 • Evaluering og forbedring: Evaluere hvert prosjekt etter avsluttet arbeid for å identifisere forbedringsområder og læring for kommende prosjekter.
 

Rekruttere Prosjektsjefer? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Prosjektsjef

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Prosjektsjef