Headhunting Miljørådgivere

Rekruttere Miljørådgivere

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Miljørådgivere.

Vi kan rekruttering av Miljørådgivere

En miljørådgiver er en ekspert innen miljøspørsmål som jobber med å hjelpe bedrifter, organisasjoner og myndigheter med å redusere og kontrollere sin miljøpåvirkning samt oppfylle lovgivningskrav. Miljørådgivere kan jobbe innenfor mange forskjellige områder, som miljøvennlig teknologi, bærekraft, energieffektivisering, avfallshåndtering, vann- og luftkvalitet, og forurenset grunn.

Arbeidet kan innebære gjennomføring av miljøundersøkelser og vurderinger for å identifisere og håndtere miljøtrusler og risikoer. Det kan også omfatte utvikling av miljøvennlige strategier og planer, samt implementering og overvåking av miljøprogrammer og -systemer. Miljørådgiveren kan også utføre målinger og analyser for å fastslå forurensningsnivåer og foreslå løsninger for å redusere miljøpåvirkningen. Miljørådgivere jobber ofte med å informere og utdanne bedrifter, myndigheter og allmennheten om miljøspørsmål, regler og beste praksis. Miljørådgiveren kan også hjelpe bedrifter og organisasjoner med rapportering av miljøprestasjoner og oppfyllelse av regler og krav fra myndigheter og andre interessenter.

Rekruttere en Miljørådgiver? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Miljørådgiver

    • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
    • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
    • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Miljørådgiver