Headhunting Løsningsarkitekt

Rekruttere Løsningsarkitekter

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Løsningsarkitekt.

Vi kan rekruttering av Løsningsarkitekter

Tid for å rekruttere Løsningsarkitekt?

Løsningsarkitekter har ansvaret for å designe og planlegge tekniske løsninger for spesifikke forretningsutfordringer eller problemer. De samarbeider ofte tett med andre tekniske eksperter, som systemarkitekter, programvareutviklere og nettverksarkitekter, for å skape en løsning som oppfyller organisasjonens behov og mål. På grunn av de ulike samarbeidene som ofte kreves i rollen, kan en god kommunikasjonsevne også være viktig.

Løsningsarkitekter må forstå forretningsbehovene og kunne identifisere problemområder i en organisasjon for å kunne utvikle løsninger som møter behovene. De er ansvarlige for å ta hensyn til alle relevante faktorer som påvirker løsningen, inkludert tekniske begrensninger, sikkerhetskrav, kostnader og ressursbehov. Arbeidet deres innebærer ofte å utvikle den tekniske arkitekturen og spesifisere hvilke tekniske plattformer, verktøy og systemer som skal brukes. De må også definere hvordan systemet skal fungere og hvordan det skal integreres med andre systemer og applikasjoner.

I det daglige arbeidet kan de overvåke og sikre at løsningene fungerer som forventet og oppfyller organisasjonens krav og mål på både kort og lang sikt. De jobber også med å utvikle og vedlikeholde teknisk dokumentasjon.

Vi hjelper deg med å rekruttere Løsningsarkitekter

På TB-Group har vi hatt IT som et spesialområde siden starten, og vi har jobbet med hundrevis av kunder. Derfor har vi et etablert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi driver bare med headhunting for å få de riktige kandidatene til intervjubordet hos våre kunder. Vi vet at mange innen IT/industri allerede har en jobb og søker ikke aktivt etter en ny stilling. Imidlertid kan de være interessert hvis rett selskap og stilling dukker opp, og de får en god kontakt i begynnelsen.

Slik lykkes du med rekrutteringen av løsningsarkitekter

Headhunting: Planlegg godt på forhånd for bedriftens fremtidige behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobb nå, men takket være at vi allerede har etablert kontakt med dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.

Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en levende kandidatbase som du som kunde kan bearbeide proaktivt for å unngå stressen som oppstår når du plutselig får et presserende behov. Å opprettholde kontakt med dine drømmekandidater gjør at de har ditt selskap i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.

Tenk gjennom ditt tilbud: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktet på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid handle om lønn, men kan inkludere bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, muligheten for fjernarbeid eller andre fordeler.

Her kan du lese mer om hva Løsningsarkitekter gjør.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere løsningsarkitekt