Headhunting Jurist innenfor datasikkerhet

Rekruttere Jurist innenfor datasikkerhet

Vi kan rekruttering av Jurister innenfor datasikkerhet​

En jurist som jobber innen datasikkerhet kan ha ulike ansvarsområder avhengig av arbeidsplass og organisasjon. Generelt handler det om å sikre etterlevelse av gjeldende personvernlover og andre lover og regler knyttet til informasjons- og datasikkerhet.

Noen spesifikke arbeidsoppgaver som en jurist innen datasikkerhet kan ha inkluderer:

 • Rådgivning om personvernlover: Juristen kan gi råd om hvordan organisasjonen kan etterleve personvernlover som GDPR eller CCPA.
 • Håndtering av brudd på personvern: Hvis organisasjonen opplever brudd på personvern, kan juristen være ansvarlig for å håndtere hendelsen og følge rapporteringskrav i henhold til loven.
 • Utarbeidelse av personvernavtaler: Juristen kan være ansvarlig for å utarbeide avtaler som regulerer personvern og behandling av personopplysninger.
 • Opplæring av ansatte: Juristen kan gi opplæring og utvikle opplæringsmateriell for organisasjonens ansatte for å øke bevisstheten om datasikkerhet og personvernlover.
 • Risikovurderinger: Juristen kan gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og analysere potensielle risikoer organisasjonen kan møte innenfor området for datasikkerhet og personvern.

 

Dette er bare noen eksempler på hva en jurist innen datasikkerhet kan gjøre. Generelt er hovedoppgaven deres å sikre at organisasjonen etterlever gjeldende personvernlover og andre regler, og at organisasjonens datasikkerhet er så høy som mulig.

Rekruttere Jurister innenfor datasikkerhet​? Vi hjelper deg.

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Jurist innenfor datasikkerhet

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.
 •  

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere jurist innenfor datasikkerhet