Headhunting Internrevisor / Internrevisjonsspesialist

Rekruttere Internrevisor

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting Internrevisorer.

Tid for å rekruttere Internrevisor?

Da har du kommet til rett sted. En internrevisor har ansvar for å granske og vurdere en organisasjons interne kontroller, prosesser og rutiner for å sikre at de er effektive og i samsvar med organisasjonens mål og reguleringer. Internrevisjon er en uavhengig og objektiv funksjon som har som mål å forbedre organisasjonens drift ved å identifisere og løse problemer, risikoer og ineffektiviteter. Her er noen av de viktigste oppgavene som en internrevisor vanligvis utfører:

 • Gjennomgang og vurdering: Nøye gjennomgå organisasjonens interne kontroller og prosesser, inkludert finansielle rapporter, forretningsprosesser og etterlevelse av lover og regler.
 • Risikovurdering: Identifisere og vurdere risikoer i organisasjonen, inkludert operative risikoer, finansielle risikoer og etterlevelsesrisikoer, for å hjelpe organisasjonen med å prioritere revisjoner.
 • Etterlevelse: Sikre at organisasjonen følger alle relevante lover, forskrifter og bedriftsretningslinjer. Undersøke om organisasjonen er i samsvar med eksterne og interne normer.
 • Effektivitet og effektivitet: Vurdere om organisasjonens prosesser og operasjoner er effektive og gi anbefalinger for forbedring.
 • Vurdering av interne kontroller: Vurdere hvordan organisasjonens interne kontroller fungerer for å beskytte organisasjonens eiendeler og minimere risikoer.
 • Rapportering: Rapportere resultater og anbefalinger til toppledelsen og styret. Disse rapportene er viktige for å hjelpe organisasjonen med å ta informerte beslutninger og løse problemer.
 • Oppfølging: Etter å ha gitt anbefalinger, følger internrevisoren opp for å sikre at tiltak blir gjennomført og at problemer blir løst på en hensiktsmessig måte.
 • Rådgivning: Gi råd og støtte til toppledelsen om hvordan de kan forbedre driften og styrke interne kontroller.
 • Utvikle og opprettholde et internt revisjonssystem: Hjelpe med å utvikle og opprettholde et strukturert internt revisjons- og rapporteringssystem som møter organisasjonens behov.

Vi hjelper deg med å rekruttere Internrevisor

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av Internrevisor

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere M&A leder