Headhunting Geotekniker

Rekruttere Geotekniker

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Geotekniker.

Vi kan rekruttering av Geotekniker

En geotekniker er en ingeniør som jobber med å evaluere egenskapene til jorden og grunnen for å utvikle sikre byggeprosjekter. Geoteknikerens hovedoppgaver kan inkludere:

Utføre geotekniske undersøkelser for å vurdere jordens egenskaper, inkludert bæreevne, stabilitet, permeabilitet og komprimeringsegenskaper. Utvikle og vurdere geotekniske konstruksjonsløsninger for å sikre at de oppfyller sikkerhets- og bærekraftskravene. Evaluere risiko og gi råd om sikkerhet og risikostyring i byggeprosjekter. Samarbeide med andre ingeniører og fagpersoner innen byggebransjen for å sikre at byggeprosjekter oppfyller relevante forskrifter og standarder. Rapportere og presentere resultater fra geotekniske undersøkelser og analyser til kunder og andre interessenter.

For å jobbe som geotekniker er det vanligvis nødvendig med utdanning innen geoteknikk, bergmekanikk eller relaterte områder innen bygg- og anleggsbransjen. Erfaring med geoteknisk arbeid og kunnskap om relevante forskrifter og standarder er også viktig.

Rekruttere Geotekniker? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Geotekniker

    • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
    • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
    • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Geotekniker