Headhunting Datasikkerhetsansvarlig

Rekruttere Datasikkerhetsansvarlig

 

 

 

Vi kan rekruttering av Datasikkerhetsansvarlige

En datasikkerhetsansvarlig har ansvaret for å beskytte organisasjonens informasjonsressurser og data mot tyveri, skade, uautorisert tilgang og misbruk. Rollen innebærer ofte å utvikle og implementere en overordnet strategi for datasikkerhet for å sikre at relevante lover, forskrifter, interne retningslinjer og politikker etterfølges.

Noen av oppgavene en datasikkerhetsansvarlig kan ha inkluderer:

  • Risikovurdering: Vurdere organisasjonens risiko knyttet til datasikkerhet. Dette kan innebære å evaluere eksisterende trusler og deres alvorlighetsgrad, vurdere organisasjonens sårbarheter og identifisere metoder for å beskytte seg mot disse truslene.
  • Utvikling av sikkerhetspolicy: Utvikle og implementere en sikkerhetspolicy som beskriver den overordnede strategien for datasikkerhet. Policyen kan inkludere retningslinjer for håndtering av passord, autentisering, dataklassifisering og kryptering.
  • Systemimplementering: Implementere sikkerhetsløsninger og systemer for å beskytte organisasjonens data. Dette kan inkludere brannmurer, antivirusprogramvare, krypteringsprogramvare for å beskytte organisasjonens nettverk, servere og andre systemer.
  • Opplæring og bevissthet: Gi opplæring til andre ansatte om viktigheten av datasikkerhet og hvordan man kan beskytte organisasjonens data. Dette kan omfatte opplæringsprogrammer og workshops om datasikkerhet, samt kommunikasjon av sikkerhetsmeldinger og oppdateringer til ansatte.
  • Håndtering av hendelser: Hvis en datasikkerhetshendelse oppstår, kan en datasikkerhetsansvarlig være ansvarlig for å håndtere og løse den. Dette kan inkludere identifisering av årsaken til hendelsen, fjerning av trusselen, gjenoppretting av data og implementering av forebyggende tiltak for å forhindre fremtidige hendelser.

Vi hjelper deg med å rekruttere Datasikkerhetsansvarlige

På TB-Group har vi siden oppstarten hatt IT som et spesialområde og har jobbet med hundrevis av kunder, noe som gjør at vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. Vi jobber bare med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi vet at mange innen IT / industri allerede har en ansettelse og søker ikke aktivt etter en ny stilling. Imidlertid kan de være interessert hvis rett selskap og stilling dukker opp, og de får en god kontakt i begynnelsen.

Slik lykkes du med å rekruttere en Datasikkerhetsansvarlig

Headhunting: Planlegg godt på forhånd for bedriftens fremtidige behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobb nå, men takket være at vi allerede har etablert kontakt med dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.

Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en levende kandidatbase som du som kunde kan bearbeide proaktivt for å unngå stressen som oppstår når du plutselig får et presserende behov. Å opprettholde kontakt med dine drømmekandidater gjør at de har ditt selskap i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.

Tenk gjennom ditt tilbud: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktet på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid handle om lønn, men kan inkludere bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, muligheten for fjernarbeid eller andre fordeler.

Her kan du lese mer jobber innen IT-sikkerhet.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Datasikkerhetsansvarlig