Headhunting Data Analysts / Dataanalytikere

Rekruttere Dataanalytiker

Vi kan rekruttering av Dataanalytikere

Tid for å rekruttere dataanalytikere?

Dataanalytikere analyserer data for å identifisere mønstre, trender og innsikter som kan brukes i forretningsbeslutninger og strategier.

Avhengig av organisasjonens størrelse og behov kan en dataanalytiker ha ulike oppgaver, men noen vanlige ansvarsområder inkluderer:

  • Innsamling og håndtering av data: Samle inn data fra ulike kilder, rense og organisere den på en strukturert måte slik at den kan brukes til analyse.
  • Analyse av data: Gjennom bruk av statistiske metoder og verktøy, analyseres dataen og mønstre, trender og innsikter identifiseres.
  • Rapportering og visualisering: En dataanalytiker må kunne formidle sine analyser og innsikter til beslutningstakere, interessenter og teammedlemmer på en klar og pedagogisk måte. Det er derfor viktig å kunne lage rapporter, grafer, diagrammer og andre visuelle presentasjoner av data.
  • Forretningsinnsikter: Knytte analyser og innsikter til forretningsstrategier og mål. Dette kan innebære å utvikle anbefalinger og forslag til beslutningstakere.
  • Håndtering av databaser: Ansvar for å håndtere og vedlikeholde databaser som brukes til å lagre og håndtere data.
  • Kvalitetssikring: Sørge for at den dataen som brukes til analyse også er nøyaktig, pålitelig og troverdig.

Dataanalytikere kan jobbe i ulike bransjer, inkludert finans, helse, teknologi og detaljhandel. De kan også bruke en rekke verktøy og teknikker for å utføre analyser, som for eksempel SQL, Python, Excel, Tableau og Power BI.

Vi hjelper deg med å rekruttere Dataanalytikere

På TB-Group har vi siden oppstarten hatt IT som et spesialområde og har jobbet med hundrevis av kunder, noe som gjør at vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. Vi jobber bare med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi vet at mange innen IT / industri allerede har en ansettelse og søker ikke aktivt etter en ny stilling. Imidlertid kan de være interessert hvis rett selskap og stilling dukker opp, og de får en god kontakt i begynnelsen.

Slik lykkes du med å rekruttere en Dataanalytiker

Headhunting: Planlegg godt på forhånd for bedriftens fremtidige behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobb nå, men takket være at vi allerede har etablert kontakt med dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.

Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en levende kandidatbase som du som kunde kan bearbeide proaktivt for å unngå stressen som oppstår når du plutselig får et presserende behov. Å opprettholde kontakt med dine drømmekandidater gjør at de har ditt selskap i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.

Tenk gjennom ditt tilbud: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktet på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid handle om lønn, men kan inkludere bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, muligheten for fjernarbeid eller andre fordeler.

Her kan du lese mer om hva Dataanalytikere gjør.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere dataanalytiker data analyst