Headhunting Compliance Manager / Overholdelsesansvarlig

Rekruttere Compliance Manager

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Compliance Managers.

Tid for å rekruttere Compliance Manager

Da har du kommet til rett sted. Hos TB-Group har vi rekruttert ledere innen compliance til flere ulike selskaper og bransjer.

Den daglige arbeidsoppgaven for en Compliance Officer / Compliance Manager består i stor grad av å støtte og utfordre virksomheten konstruktivt når det gjelder regeloverholdelse og bidra til å sikre etterlevelse av eksterne og interne regler. Hovedmålet for denne rollen er å minimere juridiske og etiske risikoer samt å forebygge uregelmessigheter innenfor organisasjonen.

I noen bransjer og selskaper kan en Compliance Manager også trenge erfaring med regelverk for pengevasking (AML), GDPR og/eller ESG-temaer, samt inneha en SwedSec-lisens.

Nedenfor er noen av de viktigste oppgavene som en compliance officer normalt utfører:

 1. Utarbeide og implementere etterlevelsesprogram: Disse programmene tilpasses organisasjonens virksomhet og bransje. De kan inkludere retningslinjer, prosedyrer og opplæringsmateriell.

 2. Overvåke etterlevelsesaktiviteter: både internt og eksternt. Dette innebærer ofte å gjennomføre regelmessige revisjoner og interne kontroller.

 3. Rådgivning og opplæring: gi råd og/eller opplæring til ledelsen og ansatte om hvordan man følger etterlevelsesreglene.

 4. Rapportering og dokumentasjon: ansvar for å samle inn og rapportere data om etterlevelsesaktiviteter til ledelsen og relevante myndigheter. De kan også være ansvarlige for å opprettholde dokumentasjon som viser organisasjonens etterlevelse.

 5. Håndtere klager og etterforskninger av lovbrudd: Hvis det oppstår klager om uregelmessigheter eller mistenkte brudd, er det compliance officerens ansvar å undersøke og håndtere disse sakene.

 6. Risikostyring: identifisere og vurdere potensielle etterlevelsesrisikoer og utvikle strategier for å håndtere og redusere dem.

 7. Oppdateringer og tilpasninger: Ettersom lover og regler endres over tid, er det compliance officerens oppgave å holde seg oppdatert om de siste utviklingene og sørge for at organisasjonens etterlevelsesprogram er oppdatert og tilpasset disse endringene.

 8. Rapportering til ledelsen og styret: Compliance officer rapporterer ofte til selskapets ledelse eller styre og gir dem informasjon om etterlevelsesstatusen og eventuelle problemer som må håndteres.

Vi hjelper deg med å rekruttere Compliance Officers

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Compliance Manager

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere compliance manager