Headhunting Branningeniør

Rekruttere Branningeniør

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Branningeniører.

Vi kan rekruttering av Branningeniører

En branningeniør er en teknisk spesialist som jobber med å forebygge og håndtere brannrelaterte risikoer og sikkerhetsproblemer. De jobber med å utvikle og implementere sikkerhetstiltak som har som mål å forhindre brann og begrense konsekvensene hvis en brann skulle oppstå.

Noen eksempler på arbeidsoppgaver en branningeniør kan ha er:

 • Gjennomføre risikoanalyser og evaluere potensielle farer som kan føre til brann.
 • Utvikle og implementere brannvernsplaner for å minimere brannrisikoer og forhindre spredning av brann.
 • Designe og utvikle systemer for brannslukking og brannvarsling, inkludert sprinkleranlegg, brannalarmer og brannslukkingsapparater.
 • Opplære ansatte om brannsikkerhet og gjennomføre opplæringsøkter og øvelser for å øke bevisstheten om brannsikkerhet.
 • Vurdere bygningers brannsikkerhet og gi anbefalinger om nødvendige tiltak for å oppfylle sikkerhetsstandarder.
 • Delta i etterforskning av brannulykker og bidra med teknisk ekspertise i undersøkelsen av brannårsaker og tiltak som må treffes for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Rekruttere Branningeniør? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Branningeniør

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Branningeniør