Headhunting AML Analyst

Rekruttere AML-Analytiker

Tid for å rekruttere AML-Analytiker?

Da har du kommet til rett sted. AML står for Anti Money Laundering (anti-pengevasking). AML refererer til de regelverkene og arbeidsområdene som innebærer at banker og finansielle institusjoner aktivt overvåker og rapporterer aktiviteter de mistenker kan være relatert til pengevasking eller annen form for økonomisk kriminalitet, som finansiering av terrorisme. Hovedoppgaven til AML-analytikere er å overvåke transaksjoner, identifisere mistenkelig aktivitet og rapportere dette til myndigheter og interne tilsynsorganer.

Her er noen vanlige oppgaver som en AML-analytiker utfører:

 1. Transaksjonsovervåking: Kontinuerlig overvåke transaksjoner og økonomisk aktivitet som forekommer i organisasjonen. Bruke ulike verktøy og systemer for å identifisere uvanlige eller mistenkelige mønstre som kan indikere pengevasking.

 2. Kunderegistrering og due diligence: Ansvarlig for å verifisere identiteten og bakgrunnen til nye og eksisterende kunder. Gjennomføre KYC (Know Your Customer) og CDD (Customer Due Diligence)-prosesser for å fastslå at kundene driver legitim virksomhet og ikke er involvert i ulovlige aktiviteter.

 3. Risikovurdering: Vurdere risikonivået for ulike kunder og transaksjoner basert på ulike faktorer, inkludert type virksomhet, geografisk beliggenhet og transaksjonsstørrelse. Dette hjelper organisasjonen med å fokusere sine ressurser på de høyeste risikoene.

 4. Rapportering: AML-analytikeren er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner og aktiviteter til relevante myndigheter og interne tilsynsorganer. De må følge de spesifikke rapporteringskravene som gjelder i deres jurisdiksjon.

 5. Opplæring og bevisstgjøring: De kan være ansvarlige for å trene og øke bevisstheten blant personalet i organisasjonen om AML-spørsmål og forsøke å forhindre pengevasking på bedriftsnivå.

 6. Samarbeid med myndigheter: AML-analytikeren kan måtte samarbeide med tilsynsmyndigheter og rettshåndhevelsesorganer i etterforskninger av mistenkte pengevaskesaker og lette informasjonsutveksling.

 7. Oppdatering av interne retningslinjer: Hjelpe til med å utvikle og oppdatere organisasjonens interne retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de er i samsvar med gjeldende AML-lover og -regler.

 8. Dokumentasjon: Nøye dokumentere alt arbeidet sitt og de tiltakene som blir gjort for å følge organisasjonens og regulatoriske retningslinjer.

 9. Risikohåndtering: De bidrar til å identifisere og minimere risikoer for pengevasking og finansiering av terrorisme innenfor organisasjonen.

Vi hjelper deg med å rekruttere AML-analytikere

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med å rekruttere AML-analytikere

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere aml-analytiker