Rekrutteringstrender i 2024

rekryteringstrender 2024

Har du oversikt over hva som vil være de mest påfallende rekrutteringstrendene i 2024? Forbes har satt sammen noen av nøkkeltrendene de mener vil forme HR- og rekrutteringsbransjen i løpet av 2024.

Her er vår raske oppsummering av disse trendene:

 • Kontoret som magnett 
  • «Kontoret skal være en magnet, ikke et krav,» sa Francine Katsoudas, executive vice president and chief people, policy and purpose officer of Cisco, i en videointervju mot slutten av 2023. Dette sitatet ble plukket opp av Forbes i deres trendspaning for 2024. Å aktivt jobbe for å skape et kontor og en miljø som tiltrekker medarbeiderne til å ønske å komme dit, vil bli en stadig viktigere oppgave for mange innen HR, og også det mange spår som den store rekrutteringstrenden i 2024.
 • Kompetanseutvikling
  • Det var en tid da man antok at fullført høyere utdanning også betyr at læringen slutter der. Nå vet vi at kontinuerlig utvikling er nødvendig, spesielt fordi teknologien fortsetter å utvikle seg i raskt tempo, og kravene til ferdigheter stadig endrer seg.
 • Automatisering
  • En rapport om kunstig intelligens fra Eightfold viste at 92% av HR-sjefer planlegger å øke bruken av automatisering innen minst ett område. Dette kan dreie seg om alt fra oppfølging av personellendringer, håndtering av lønn og fordeler, til andre effektiviseringer av HR-relaterte oppgaver.
 • Mangfold, likestilling og inkludering (DEI)
  • Ifølge Forbes’ oppsummering prioriterer 75% av HR-beslutningstakere mangfoldsansettelser. Med fremveksten av AI blir DEI avgjørende for å sikre at fordommer ikke inntar plass i ansettelsesalgoritmene. I EYs Belonging Barometer 3.0 rapporterte 63% av Generation Z-arbeidstakere at de ville velge et selskap som prioriterer DEI fremfor ett som ikke gjør det.

For deg som ønsker å lese mer om rekrutteringstrender i 2024:

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2023/12/29/human-resources-and-recruitment-trends-for-2024/

https://hrexecutive.com/these-3-trends-will-impact-recruiting-in-2024-according-to-gartner/

https://www.ey.com/en_gl/news/2023/09/ey-survey-finds-global-workers-feel-sense-of-belonging-at-their-workplaces-yet-most-are-uncomfortable-sharing-all-aspects-of-their-identities

rekryteringstrender 2024