44 intervjuspørsmål

intervjuspørsmål

Last ned intervjumal her:

Å rekruttere riktig person til en ledig stilling er ofte en utfordring. Derfor trenger man en god og gjennomtenkt metode og prosess for å minimere risikoen for feilansettelse. Ett av de mest kritiske stegene i denne prosessen er selve intervjuet.

Å stille relevante og gjennomtenkte intervju-spørsmål er avgjørende for å få et helhetsbilde av kandidatene og kunne ta informerte beslutninger.

Hvorfor er intervju-spørsmål viktige?

Intervju-spørsmålene spiller en sentral rolle i å diskutere kandidatenes ferdigheter, personlighet og arbeidsstil. De er et kraftig verktøy for å forstå søkendes erfaring og vurdere hvor godt de passer inn i bedriftskulturen. Ved å stille riktige spørsmål kan du også forutsi hvordan en kandidat kan handle i ulike arbeidsrelaterte situasjoner.

Kategorier av intervju-spørsmål

For å få en omfattende forståelse av en kandidats ferdigheter og personlighet, er det viktig å inkludere forskjellige typer intervju-spørsmål. Her er noen overordnede kategorier å vurdere:

  • Ferdighetsbaserte spørsmål: Vurderer kandidatens tekniske og yrkesspesifikke ferdigheter.
  • Atferdsbaserte spørsmål: Fokuserer på hvordan kandidaten har håndtert tidligere situasjoner og utfordringer.
  • Situasjonsbaserte spørsmål: Tester hvordan kandidaten kan håndtere hypotetiske scenarier og problemer.
  • Personlighetsbaserte spørsmål: Gir innsikt i kandidatens personlige egenskaper og hvordan de kan passe inn i teamet.

Formulere riktige intervju-spørsmål

Å stille relevante og åpne spørsmål er nøkkelen til å få meningsfulle svar. Unngå å være forutsigbar og søk etter dypere forståelse ved å utfordre kandidatene. Her er noen eksempler på åpne spørsmål:

Kan du dele en spesifikk situasjon der du løste en kompleks oppgave?

Hvordan har du håndtert konflikter med kolleger tidligere

Hva motiverer deg til å søke denne stillingen?

Last ned 44 intervju-spørsmål

For å lette ditt neste intervju med en kandidat har vi laget en praktisk mal med 44 intervju-spørsmål. Denne malen dekker ulike aspekter av en kandidats potensiale og kan tilpasses dine bedriftens spesifikke behov. Rull opp på denne siden og fyll ut skjemaet for å laste ned malen din.

Flere maler for gratis nedlasting finner du her.

intervjuspørsmål

Noen andre tips om intervjuer finner du her (Ledernytt.no).