Konsekvenser av dårlig lederskap: Estimerte kostnader

dåligt ledarskap

Å finne og utvikle gode ledere er avgjørende for en vellykket arbeidsplass. Forskning viser at dårlig lederskap kan ha betydelige negative effekter både på individuell helse og bedriftsresultater. En nylig doktoravhandling, «Vær forsiktig med ikke-støttende ledere,» av Stefan Blomberg, en psykolog og forsker ved Linköpings universitet, belyser hvordan en passiv og ikke-støttende lederstil kan skape et miljø som er sårbart for konflikt og misnøye.

Støttende lederskap forebygger konflikter og mobbing

Forskningen undersøkte hvordan støttende lederskap påvirker forekomsten av mobbing på arbeidsplassen. Resultatene kan deles inn i to hovedområder:

  1. Risikofaktorer: Studien identifiserte to risikofaktorer som øker sannsynligheten for mobbing – uklare jobbroller og individuell dårlig helse.
  2. Støttende lederskap: Resultatene viste at støttende lederskap spiller en avgjørende rolle i å forebygge de negative konsekvensene av disse risikofaktorene. Ved å tilby støtte og klarhet kunne ledere redusere risikoen for konflikter og mobbing på arbeidsplassen.

Hvordan påvirker dårlig lederskap bedriften?

For å illustrere de faktiske kostnadene ved dårlig lederskap, har Arbeidstilsynet i Sverige utarbeidet følgende tall (i svenske kroner). Disse tallene er omtrentlige og kan variere fra sak til sak.

  1. Konflikter og mobbing: Konflikter og mobbing fører til redusert effektivitet og høy fravær. For en bedrift med omtrent 30 ansatte kan uløste konflikter koste så mye som 300 000 svenske kroner per ansatt. Dette inkluderer kostnader for sykefravær, omplasseringer og tapt arbeidstid.
  2. Utilstrekkelig ledelse: Usikkerhet om ansvarsområder og roller kan skape usikkerhet og forvirring blant ansatte. For en bedrift med rundt 30 ansatte, anslås kostnaden for redusert engasjement fra ansatte til å være 2,3 millioner svenske kroner årlig.
  3. Dårlig ergonomi: Enkle ting som en ubehagelig stol eller feil bordhøyde kan påvirke helsen negativt. En syk ansatt kan koste bedriften 2 740 svenske kroner per dag (et konservativt estimat).
  4. Lange arbeidsdager og høy arbeidsbelastning: I tillegg til arbeidsmiljøet i seg selv påvirker også arbeidsvilkårene ansatte. Lange arbeidsdager og høy arbeidsbelastning kan føre til stressrelaterte sykdommer. Kostnaden for en utbrent ansatt kan være så høy som 388 000 svenske kroner for bedriften.

Rekruttering av nye ledere er en avgjørende oppgave

Ved å forstå de faktiske konsekvensene av dårlig og til og med dårlig lederskap, samt betydningen av støttende lederskap, kan bedrifter skape sunne arbeidsmiljøer. Dette gagner både ansatte og bedriftens suksess. Det er avgjørende å investere i ledere som kan fremme en positiv arbeidskultur, fremme klarhet og støtte ansattes trivsel. 

Raske tips (som tar tid å implementere og realisere likevel) underveis:

  1. Rekrutter riktig: En leder må like å jobbe med mennesker og være i stand til å bygge tillit.
  2. Ledelsespolicy og lederopplæring: Vær tydelig på at det er viktig for organisasjonen å ha ledere som kan bygge relasjoner og behandle medarbeidere med respekt og empati.
  3. Ledelsen må leve opp til policyen: Ledelsens handlinger påvirker arbeidsplassen og skaper troverdighet.

Les hele rapporten her.

dårligt lederskap

Trenger du hjelp med rekruttering av deres neste leder? Ta kontakt med oss!

lederrekruttering