Nye jobbroller skapes av AI – Fremtidsutsikt 2023

AI jobb

Behovet for nye kompetanser oppstår – takket være AI

I dagens raskt skiftende teknologiske landskap former kunstig intelligens (AI) en rekke bransjer og endrer måten mange selskaper arbeider på. Mens bekymringene om at AI «tar jobber» vedvarer, skaper faktisk AI også nye arbeidsmuligheter. Hos TB-Group har vi lagt merke til behovet for en rekke nye jobbroller som etterspørres fremover.

Nye jobbroller som følge av AI’s fremmarsj

 • AI Dataingeniør: Arkitekter for Kvalitetsdata

  • Data er drivstoffet som driver AI. AI Dataingeniører spesialiserer seg på å samle inn, rense og forbehandle data for å sikre kvaliteten for trening og testing av AI-algoritmer. De designer datapiplines, implementerer datagovernance-praksis og jobber for å opprettholde en jevn strøm av korrekte og relevante data for AI-applikasjoner.

 • AI Etikkekspert: Navigere i Etniske Dimensjoner

  • Med stor makt følger stort ansvar. AI Etikkekspesialister spiller en avgjørende rolle for å sikre at AI-teknologier utvikles og brukes etisk. Disse ekspertene fokuserer på å identifisere og håndtere skjevheter, rettferdighetsproblemer og potensielle etiske dilemmaer som oppstår innenfor AI-området. De arbeider for å sikre at AI-systemer følger samfunnsnormer og juridiske standarder, fremmer gjennomsiktighet og ansvarlighet.

 • AI Produktleder: Broen Mellom Teknisk Team og Forretningsinteresser

  • AI Produktledere fungerer som den avgjørende broen mellom tekniske team og forretningsinteresser. De har en dyp forståelse for både AI-teknologier og markedskrav. Disse fagpersonene former den strategiske retningen for AI-drevne produkter, administrerer utviklingsløp, prioriterer funksjoner og sørger for at de endelige produktene samsvarer med tekniske muligheter og forretningsmål.

 • AI Forståelsesspesialist: Avslør Det Ukjente

  • Å tolke AI-modellens beslutninger er avgjørende for å bygge tillit. AI Forståelsesspesialister fokuserer på å utvikle teknikker som gjør AI-modellers beslutninger gjennomsiktige og forståelige. Ved å gi innsikt i resonnementet bak AI-prognoser, styrker de brukertilliten og samsvar med regler og retningslinjer.

 • AI Sikkerhetsanalytiker: Voktere av AI-Systemer

  • Med økende integrasjon av AI-systemer dukker nye sikkerhetsutfordringer opp. AI Sikkerhetsanalytikere spesialiserer seg på å identifisere og redusere sikkerhetsrisikoer knyttet til AI-teknologier. De utvikler strategier for å beskytte AI-modeller mot angrep, datainnbrudd og andre potensielle trusler.

 • AI Infrastrukturingeniør: Bygge Grunnlaget

  • Bak hvert vellykket AI-system ligger en solid infrastruktur. AI Infrastrukturingeniører designer, bygger og vedlikeholder den tekniske arkitekturen som er nødvendig for å støtte AI-applikasjoner. De optimaliserer maskinvarekonfigurasjoner, implementerer distribuerte datasystemer og håndterer skyressurser for å sikre sømløs drift av AI-teknologi.

Hvis du trenger hjelp med å fylle disse rollene i organisasjonen din, vennligst ta kontakt med oss. Vi har en kostnadseffektiv og smidig tilnærming.

AI jobb