Hva koster det å rekruttere?

Hva koster det å rekruttere

Hva koster det å engasjere et rekrutteringsfirma?

Hva koster det egentlig å rekruttere? Hvor mye tar et rekrutteringsfirma betalt? Hvilke ulike oppsett og tjenester finnes for rekruttering? I denne artikkelen oppsummerer vi ulike tilnærminger til rekruttering samt kostnadene for disse.

En rekke generelle beregninger viser at en rekruttering vanligvis koster rundt 500 000 kr og oppover. Denne anslåtte kostnaden inkluderer alle kostnadene som oppstår i forbindelse med selve rekrutteringen, men også det som skjer i steg to: onboarding, opplæring og til slutt avvikling. Hvis rekrutteringen viser seg å være en feilrekruttering, oppstår det naturligvis en annen – og dyrere – situasjon der ikke bare rekrutteringskostnaden oppstår på nytt, men også opplæringskostnader, utdannelse og nedlagt tid internt rent administrativt.

Hva påvirker totalprisen for en rekruttering?

Generelt sett påvirker flere faktorer den totale kostnaden for rekrutteringen i tradisjonelle oppsett:

 • Lønnsnivå kombinert med erfaringsnivå
 • Branche
 • Tester og bakgrunnssjekker, for eksempel evnetester, personlighetstester og ulike typer bakgrunnssjekker for kandidater innen en bestemt type yrker (for eksempel skole, barneomsorg, men også innen sikkerhet og bank)
 • Annonseringskostnader

Rekrutteringsmetoder: Hvilken tilnærming passer for bedriften din?

Forskjellige bedrifter velger å rekruttere på ulike måter. Større selskaper og raskt voksende selskaper har i større grad en egen Talent Acquisition-avdeling i sitt HR-team og allerede etablerte rekrutteringsprosesser. Andre selskaper får hjelp av rekrutteringsfirmaer som enten tar seg av hele prosessen fra start til slutt, eller spesialiserer seg på for eksempel å skaffe kandidater.

Tenk over følgende punkter før du bestemmer bedriftens tilnærming på kort og lang sikt for rekruttering:

 • Har du et engangsbehov eller løpende behov for rekruttering?
 • Hvis du vurderer å ansette en rekrutterer, vil vedkommendes tid bli fylt løpende eller i puljer basert på behov?
 • Hvor attraktivt er bedriften du jobber for, vil dere selv kunne tiltrekke de rette søkerne?
 • Vil dere måtte annonsere stillingen bredt, er det spesialisert kompetanse, finnes det kandidater på stedet ditt?
 • Kan dere selv bekrefte kvalifikasjoner og erfaring for kandidatene?
 • Kan dere selv sikre at kandidaten passer godt til bedriftskulturen deres?

Tre ulike tilnærminger

 • Inhouse Talent Acquisition / eget HR-avdeling som håndterer rekruttering
 • Tradisjonelt rekrutteringsfirma
 • Søk og headhunting

Talent Acquisition och Inhouse-rekruttering

Å håndtere rekruttering internt er selvfølgelig vanskelig å estimere totalkostnaden for. Det avhenger av teamets lønnskostnader, men også selskapets faste kostnader som lokaler, kontorplass, verktøy og systemer osv. Det som ofte tilkommer er annonsering og markedsføring av stillingene, samt en plattform for å holde styr på kandidatene. Bedrifter som er mer kjente, vokser raskt og har et attraktivt employer brand vil sannsynligvis kunne oppnå effektivitet i rekrutteringsprosessen. For bedrifter som må bruke mye tid og penger på å nå ut med sine stillinger og finne gode kandidater, vil effektiviteten og rekrutteringskostnaden sannsynligvis være høyere, og prosessen mindre effektiv. Det er også viktig å nøye vurdere om rekrutteringsarbeidet vil kreve en eller flere interne stillinger på heltid, kontinuerlig eller i puljer.

For å oppsummere hva som skal inkluderes i estimatet av den totale rekrutteringskostnaden for et internt team:

 • Interne kostnader: lønn inkludert arbeidsgiveravgift, fordeler, lokaler, kontorplass, plattform, verktøy
 • Annonseringskostnader: For eksempel markedsføring av stillingsannonsen i sosiale medier eller jobbportaler
 • Screening / intervjuer: Tiden som en eller flere involverte kolleger bruker på intervjuer, bakgrunnssjekk, referansesjekk, tester osv.
 • Onboarding: Administrativt arbeid som ikke bare påligger rekruttereren, samt opplæring og utdanning.

På TB-Group har vi ofte fordelen av å supplere interne team med en strøm av kandidater for en mer proaktiv og effektiv tilnærming. I vår kundeundersøkelse fra februar 2023 viser det seg at 40% av våre kunder vanligvis tar seg av rekruttering internt via et internt team eller ledere innen andre områder som også tar ansvar for rekruttering. De velger TB Group for å forsyne sitt eget team med kandidater eller fordi det interne teamet ikke har tid til å håndtere hele prosessen.

Tradisjonelle rekrutteringsbyråer

De fleste rekrutteringsbyråer tilbyr tjenester som dekker hele prosessen, samtidig som bedriftens interne ressurser også må engasjere seg, for eksempel ved å intervjue screenede kandidater. En benchmark for prisen for rekruttering gjennom et tradisjonelt oppsett er 3 ganger månedslønnen. Dette betyr at hvis bedriften din skal ansette en person med en månedslønn på 60 000 kr, vil rekrutteringsbyrået fakturere 180 000 kr for jobben. Det er selvfølgelig noe variasjon, men vanligvis ligger prisen mellom 15% og 25% av den ansattes årslønn. Mer seniorstillinger kan innebære høyere kostnader, og det kan også påløpe kostnader for tilleggstjenester som tester i rekrutteringsprosessen. Noen rekrutteringsbyråer legger til kostnader for tester, annonsering og referansesjekk i tillegg til avtalt rekrutteringskostnad. Les avtalen nøye og sørg for at du har en klar oversikt over alle kostnader. Sjekk også hva som skjer hvis bedriften din ansetter en person, men vedkommende sier opp relativt kort tid etter ansettelsen eller hvis dere selv ikke er fornøyd og avslutter ansettelsen.

Vurder nøye om du virkelig trenger hjelp med hele prosessen eller om det hovedsakelig er visse deler du trenger støtte til.

Tjenester innen søk og headhunting

Innen dette området, som kort sagt innebærer å levere kandidater i samsvar med en avtalt kravprofil, finnes det også en bredere variasjon fra bare å levere kandidater til å tilby tilleggstjenester, avhengig av hvor mye hjelp kunden ønsker i rekrutteringsprosessen. Vanligvis jobber man med en fast pris, og de fleste bedrifter innen søk og headhunting fakturerer på forhånd. Noen bedrifter jobber med såkalte «retainer» eller månedsabonnement. Prisen for denne typen oppsett varierer, og noen bedrifter legger til en såkalt «finder’s fee» hvis en kandidat blir ansatt av kunden. Se nøye på helheten før du velger rekrutteringspartner, slik at du unngår overraskelser underveis. Sjekk og avtal også hvordan oppfølging skal gjennomføres, det minste antallet kandidater de skal levere innenfor en gitt tidsramme, og hvilket team du vil samarbeide med. Er teamet kjent med din bransje, og hvordan ser deres nåværende kandidatnettverk ut? Hva er oppsigelses- og bindingstidene?

På TB-Group jobber vi innen denne kategorien, men på en annen måte enn våre bransjekolleger. Vi utfordrer bransjen med vår fleksible og prisgunstige abonnementsordning. Dette gjør at både mindre bedrifter og store konserner velger å jobbe med oss. Vi kan jobbe med enkeltstående rekrutteringer og kontinuerlig tilførsel av kandidater til bedrifter som har et konstant behov. I våre pakker inkluderer vi løpende screening av kandidater basert på en stillingsbeskrivelse som utarbeides i samråd med kunden. Vi har solid erfaring og spesialiserte avdelinger innen områder som IT/Industri, Økonomi/Management, Installasjon/Bygg og Samfunnsbygging/Infrastruktur. Vi tar ingen finder’s fee, og vi har ingen bindingstid eller oppsigelsestid heller. Blant kundene våre er det de som velger å jobbe med oss for ett oppdrag, mens andre med kontinuerlige rekrutteringsbehov jobber langsiktig med oss.

Hva koster en rekruttering?

Oppsummert avhenger kostnaden av tilnærmingen. Generelt sett koster en rekruttering rundt 500.000 kr eller mer, inkludert kostnader for selve rekrutteringsprosessen og eventuell feilrekruttering.  Faktorer som påvirker totalkostnaden inkluderer lønnsnivå, bransje, tester, annonseringskostnader og rekrutteringsmetoder. Bedrifter kan velge å ha en intern rekrutteringsavdeling, engasjere et rekrutteringsbyrå eller benytte seg av søk- og headhunting-tjenester. Prisene for tradisjonelle rekrutteringsbyråer ligger vanligvis mellom 15% og 25% av den ansattes årslønn, eller 3 x månedslønnen som det ofte blir uttrykt som.

Vi på TB-Group har en prisgunstig rekrutteringsmodell som er på et helt annet nivå og dermed passer både mindre og større bedrifter.

Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi mer om hvordan vi jobber.

 

Eksterne lenker for deg som ønsker å lese mer om rekrutteringskostnader:

Hva koster det å rekruttere