Spørsmål man (nesten) aldri bør stille i et intervju.

Spørsmål man aldri bør stille i et intervju

Spørsmål arbeidsgivere ikke får stille i en rekruttering

Hvilke spørsmål bør man unngå å stille i et intervju? Som arbeidsgiver bør man unngå å stille spørsmål som kan diskriminere eller bryte med lover om likebehandling og personvern.

Unntak innen spesifikke roller og bransjer

For yrker som politi og visse andre stillinger innen sikkerhetsrelaterte områder, kan det være unntak fra visse begrensninger på grunn av spesifikke krav og behov. Det er likevel viktig å merke seg at selv i slike tilfeller må arbeidsgivere være klar over og følge gjeldende lover og regler for å unngå diskriminering og beskytte søkerens rettigheter.

Diskrimineringsgrunnene du bør være klar over

I Norge er det flere diskrimineringsgrunner som er beskyttet i henhold til lov. Disse grunnene er fastsatt i ulike diskrimineringslover og inkluderer:

 1. Kjønn: Det er forbudt å diskriminere noen på grunn av kjønn, inkludert både kvinner og menn.
 2. Etnisk tilhørighet: Diskriminering på grunn av etnisk tilhørighet, inkludert hudfarge, nasjonal opprinnelse og etnisk bakgrunn, er forbudt.
 3. Religion eller annen trosoppfatning: Ingen skal diskrimineres på grunn av sin religion eller tro.
 4. Funksjonsnedsettelse: Diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse er forbudt, inkludert både fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser.
 5. Seksuell legning: Ingen skal diskrimineres på grunn av sin seksuelle legning.
 6. Kjønnsidentitet: Diskriminering på grunn av kjønnsidentitet, inkludert transpersoner, er forbudt.
 7. Alder: Diskriminering på grunn av alder er forbudt, både for yngre og eldre personer.

Alt som faller under de syv diskrimineringsgrunnene er viktig å være klar over som arbeidsgiver. En utfordrende situasjon kan oppstå hvis du stiller et spørsmål om for eksempel fritidsinteresser, og kandidaten selv forteller om noe som berører en av de nevnte grunnene. I slike tilfeller bør den ansvarlige for rekrutteringen være forsiktig med å stille oppfølgingsspørsmål som berører dette emnet eller utdype det på andre måter.

Det finnes spørsmål som faktisk ikke faller under diskrimineringsgrunnene, men likevel er upassende å stille. Dette kan for eksempel være spørsmål om faglig medlemskap, planlagt foreldrepermisjon eller politisk engasjement.

14 spørsmål man bør unngå å stille under en ansettelsesintervju:

 1. Alder: Spørsmål om alder eller fødselsdato kan være diskriminerende. Fokuset bør ligge på relevante kvalifikasjoner og erfaringer.
 2. Sivilstatus og familiesituasjon: Det er upassende å spørre om ekteskap, barn eller fremtidige familieplaner. Dette kan diskriminere basert på kjønn eller familiesituasjon.
 3. Religiøs eller etnisk tilhørighet: Spørsmål om religion, etnisk bakgrunn eller kulturell tilhørighet bør unngås for å følge prinsippet om likebehandling.
 4. Helse og funksjonshemming: Arbeidsgivere bør unngå å spørre om en søkers helse eller funksjonshemming, med mindre det er direkte knyttet til jobbkravene og tilpasningene på arbeidsplassen.
 5. Seksuell legning: Spørsmål om seksuell legning er ikke relevant for ansettelsesintervjuet og kan være krenkende.
 6. Politiske meninger: Arbeidsgivere bør unngå å stille spørsmål om politiske meninger eller partitilhørighet, da dette ikke er relevant for jobbytelsen.
 7. Faglig medlemskap: Det er ikke tillatt å spørre om en persons faglige medlemskap eller engasjement.
 8. Økonomisk situasjon: Spørsmål om en persons økonomiske situasjon, kredittverdighet eller gjeld bør unngås, da det ikke er relevant for jobben.
 9. Nasjonalitet og statsborgerskap: Det er ikke passende å spørre om en persons nasjonalitet eller statsborgerskap med mindre det er direkte knyttet til arbeidsrett og lovlige krav.
 10. Graviditet og fremtidig familieplanlegging: Spørsmål om graviditet, planlegging av barn og familieplanlegging bør ikke stilles, da det kan diskriminere basert på kjønn.
 11. Adresse og boligsituasjon: Spørsmål om hvor en søker bor og deres boligsituasjon er vanligvis irrelevant for jobben og kan oppfattes som inntrenging i privatlivet.
 12. Nedsettende eller nedlatende spørsmål: Spørsmål som er nedsettende eller har til hensikt å teste en persons selvfølelse bør unngås for å skape et positivt og profesjonelt intervjumiljø.
 13. Ulovlig bruk av narkotika: Å spørre om en persons bruk av ulovlige stoffer kan være krenkende og bryte personvernlovene.
 14. Overtid og arbeidstid: Unngå å spørre om en persons beredskap til å jobbe overtid, i helger eller spesifikke arbeidstider hvis det ikke er nødvendig for jobben.

 

Andre tips underveis for deg som ansvarlig rekrutterer: 

 1. Innta en nøytral og saklig tilnærming til intervjuet generelt.
 2. Få oversikt over de syv diskrimineringsgrunnene, og hvis du finner dem utfordrende, skriv en «jukseark» med spørsmål du ikke bør stille.
 3. Hvis du kommer i en situasjon der kandidaten selv deler noe som faller under de syv grunnene, må du passe på å ikke utdype emnet videre.
 4. Tenk aktivt på å være fordomsfri, og inviter gjerne en kollega til en andre mening. Det kan være nyttig med ekstra øyne og ører.

 

Lykke til med din neste rekruttering. Ta gjerne en titt på våre maler og case for flere rekrutteringstips. Les også gjerne mer her om spørsmål som ikke bør stilles under et intervju.

frågor man aldrig får ställa i en intervju