11 trender och buzzwords inom rekrytering 2023

buzzwords och trender 2023 på arbetsplatsen och rekrytering

Vet du vad exempelvis ”rage applying” och ”Bare Minimum Monday” innebär?
Följ med oss när vi går igenom de mest framträdande arbetsplatstrenderna och ”buzzwords” för 2023.