11 trender och buzzwords inom rekrytering 2023

buzzwords och trender 2023 på arbetsplatsen och rekrytering

Buzzwords och trender på arbetsplatsen 2023

Följ med oss när vi går igenom de mest framträdande arbetsplatstrenderna och ”buzzwords” inom rekrytering 2023. Som en konsekvens av att attityderna gentemot jobbet har förändrats efter pandemin träder vi 2023 in i en ny era på arbetsplatsen. Vi lever också i en snabbt föränderlig värld med bland annat hög inflation och, som många upplever det, mycket stor osäkerhet. I takt med detta har en mängd nya trender och buzzwords inom rekrytering dykt upp för att fånga essensen av den nya arbetskulturen. 

Vet du vad exempelvis ”rage applying” och ”Bare Minimum Monday” innebär?

Topp 11 buzzwords inom rekrytering

Nedan har vi summerat de mest populära trenderna och buzzwords inom rekrytering 2023. Några av de kan du läsa mer om i andra artiklar i vår blogg.

 1. Copycat Layoffs: Begreppet ”copycat layoffs” syftar på företag som påverkas av varandra när de skär ned på antalet anställda. Techföretag som Google, Microsoft och Zoom har sagt upp personal och följer en trend som började under andra halvan av 2022. Detta beteende tillskrivs imitation och tendensen att följa andra företags handlingar.
 2. Rage Applying: ”Rage applying” är att massansöka till jobb baserat på känslor av missnöje på den befitnliga arbetsplatsen. Trots den emotionella och affekt-drivna motivationen bakom kan det givetvis leda till jobbyten.
 3. Quiet Hiring: I tider av arbetsnedskärningar på grund av rädsla för recession har begreppet ”quiet hiring” dykt upp. Det syftar på att fokusera på intern talang och erbjuda kompetensutveckling till befintliga anställda för att möta organisationens behov. Det innefattar även headhunting och searchmetoder, samt att hitta kandidater genom alternativa sökvägar. Det vill säga det som vi på TB-Group specialiserat oss inom sedan 2017.
 4. Resenteeism: Med ”Resenteeism” menas att man stannar kvar i ett otillfredsställande jobb på grund av upplevda begränsade alternativ samtidigt som man upplever en tilltagande bitterhet. Detta går bortom den trenden ”quiet quitting” från 2022 då anställda öppet uttrycker sin besvikelse.
 5. Bare Minimum Monday: ”Bare Minimum Monday” är ett begrepp som uppmanar till att motstå pressen att starta veckan i full fart. Det innebär att tillåta sig själv en mer avslappnad start på veckan, ägna sig åt personliga aktiviteter innan arbetet och minska söndagsångesten.
 6. Chaotic Working: ”Chaotic working” eller ”malicious compliance” innebär att anställda använder sin position för att hjälpa kunder eller klienter på arbetsgivarens bekostnad. Detta görs ofta som ett svar på missnöje på arbetsplatsen. Det kan innebära att man bryter regler men gör det utan rädsla för konsekvenserna.
 7. Shift Shock: ”Shift shock” syftar på upplevelsen av att börja en ny tjänst med entusiasm, bara för att inse att den inte motsvarar förväntningarna. Lite som en smekmånad som snabbt tar slut och övergår i missnöje.
 8. Boomerang-anställda: ”Boomerang-anställda” är personer som återvänder till sina tidigare arbetsgivare under tider av nedskärningar eller ekonomisk osäkerhet. Denna trend är en konsekvens av ”quiet quitting”, ”rage applying” och nedskärningarna som drabbat många bolag inom tech.
 9. Career Cushioning: ”Career cushioning” eller ”recession-proofing” är att förbereda sig för potentiella nedskärningar genom att aktivt söka andra jobbmöjligheter samtidigt som man fortfarande är anställd.
 10. ”Algorithmic bias”: Trycket kommer att öka på att instifta nya regleringar för företag som använder AI och maskininlärning i sina rekryteringsprocesser. Detta gäller även leverantörerna som dessa företag förlitar sig på för sina AI-tjänster. Man ser att reglering krävs för de etiska konsekvenserna för mångfald, inkludering och dataskydd.
 11. Gen Z-kompetensgap: Effekterna av den pandemiinducerade sociala isoleringen har drabbat unga särskilt hårt. Enligt en undersökning (från USA) uttryckte 46% av Gen Z-anställda att pandemin har gjort det svårare för dem att följa sina utbildnings- och karriärmål. Dessutom uppgav 51% av respondenterna att deras utbildning inte har förberett dem tillräckligt för att klara sig i arbetslivet. Följaktligen har Gen Z missat viktig utveckling av sina soft skills. Till dessa hör exempelvis förhandling, nätverkande, hålla presentationer och förmågan att upprätthålla social uthållighet.

 

Externa artiklar för dig som vill läsa mer:

https://www.gartner.com/en/articles/9-future-of-work-trends-for-2023

https://www.businessinsider.com/list-the-biggest-work-trends-buzzwords-of-the-year-2023-2?r=US&IR=T#rage-applying-3

https://www.nsls.org/blog/how-the-pandemic-impacted-gen-z-soft-skills

buzzwords och trender 2023 på arbetsplatsen och rekrytering