Headhunting Trafikkplanlegger

Rekruttere Trafikkplanlegger

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Trafikkplanleggere.

Vi kan rekruttering av Trafikkplanleggere

En trafikkplanlegger jobber med å utvikle strategier og løsninger for å planlegge og forbedre transportinfrastruktur og trafikkflyt. Trafikkplanleggeren evaluerer eksisterende trafikksystem og utvikler løsninger for å forbedre fremkommelighet, sikkerhet og bærekraftighet. Arbeidsoppgavene kan inkludere innsamling og analyse av data om trafikkstrømmer og reisemønstre for å forstå behovene og utfordringene i trafikksystemet. Basert på informasjonen utvikles strategier og løsninger for å forbedre trafikkflyten. Løsningene kan omfatte planlegging av veier, jernbaner, sykkel- og gangveier samt kollektivtransportsystemer.

Trafikkplanleggeren jobber også med å vurdere trafikksystemets miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkning, samt utvikler løsninger for å fremme bærekraftige transportalternativer og redusere trafikkens miljøpåvirkning. Trafikkplanleggere kan jobbe i offentlig sektor, som kommuner, fylkeskommuner eller statlige myndigheter, eller i konsulentfirmaer. En høyskoleeksamen innen transportplanlegging, sivilingeniørfag, geografisk informasjonsteknologi eller en relatert disiplin er vanligvis et krav.

Rekruttere Trafikkplanleggere? Vi hjelper deg.

Det har falt naturlig for oss i TB-Group å jobbe innenfor Samfunnsbygging/Infrastruktur, da det er nært knyttet til vårt opprinnelige område, Bygg & Installasjon. Våre kunder opplever vanskeligheter med rekruttering innen dette feltet, da sektoren kan oppfattes som begrenset, kravprofilene svært spesifikke og dermed også ettertraktet. Vi fokuserer på kvalitet og finner riktig kandidat for riktig kunde og selskap. Vi har funnet riktig modell og gjennom årene har vi bygget opp en stor kandidatdatabase som vi holder oppdatert.  Vi har et etablert nettverk av disse rollene i byer over hele Norge. 

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Trafikkplanlegger

    • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
    • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
    • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere Trafikkplanlegger