Headhunting Jurister


Rekruttere Jurister

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Jurister.

Vi kan rekruttering av Jurister

På TB-Group har vi rekruttert jurister til flere ulike selskaper og bransjer. En jurist kan arbeide innenfor en rekke ulike områder, både i privat og offentlig sektor.

Her er noen eksempler på hva en jurist kan arbeide med:

 • Advokat: En advokat er en jurist som representerer sine klienter i rettssaker og andre juridiske spørsmål.
 • Dommer: En dommer er en jurist som er ansvarlig for å avgjøre juridiske tvister og gjøre juridiske vurderinger.
 • Påtalejurist: En påtalejurist er en jurist som representerer staten i straffesaker og er ansvarlig for å bevise forbrytelsen og få gjerningspersonen dømt.
 • Bedriftsjurist: En bedriftsjurist arbeider for en bedrift og er ansvarlig for å håndtere selskapets juridiske spørsmål, som avtaler, immateriell rett og reguleringer.
 • Offentlig forvaltning: for eksempel utvikling og gjennomføring av lover og reguleringer.
 • Forskning og undervisning: En jurist kan arbeide som forsker eller lærer innenfor juss ved universiteter eller høyskoler.
 • Internasjonal rett: for eksempel ansvar for å håndtere juridiske spørsmål som involverer flere land.
 • Datasikkerhet: sikre at man følger gjeldende personvernlover og andre lover og reguleringer knyttet til informasjon- og datasikkerhet.

 

Det finnes mange flere områder der en jurist kan arbeide, avhengig av deres interesser og spesialiseringer.

Rekruttere Jurister? Vi hjelper deg.

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av en Jurist

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.
 •  

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

Rekruttere jurist