Headhunting Aktuarer

Rekruttere Aktuar

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med headhunting av Aktuarer. 

Tid for å rekruttere Aktuar?

Da har du kommet til rett sted. Hos TB-Group har vi rekruttert aktuarer til flere forskjellige selskaper og bransjer.

Aktuarer spesialiserer seg på å analysere og håndtere finansiell risiko, spesielt innen forsikrings- og pensjonsbransjen. Aktuarer bruker matematikk, statistikk og finansiell teori for å vurdere risikoer og ta beslutninger som hjelper selskaper med å ta finansielle beslutninger.

Her er noen av de viktigste oppgavene som en aktuar vanligvis utfører:

 • Risikovurdering: analysere risikoer som selskaper står overfor, som skaderisiko i forsikringsbransjen eller langsiktige finansielle risikoer i pensjonsfond. De bruker matematiske modeller og statistiske metoder for å kvantifisere disse risikoene.
 • Premieberegninger: Innen forsikringsbransjen hjelper aktuarer med å fastsette premiebeløpene som selskaper bør kreve for å dekke forsikringsforpliktelsene sine samtidig som de genererer overskudd.
 • Reservering: fastsette de økonomiske reservene som selskaper må opprettholde for å dekke fremtidige forsikringsforpliktelser. Dette innebærer å nøye forutsi fremtidige skadekostnader og andre forpliktelser.
 • Pensjonsplanlegging: Aktuarer innen pensjonssektoren hjelper til med å utforme og administrere selskapenes pensjonsplaner. De bestemmer selskapets forpliktelser overfor sine ansatte og hjelper til med å forvalte pensjonsfondets eiendeler.
 • Finansiell modellering: Ved hjelp av matematiske og finansielle modeller vurderer de ulike finansielle scenarier og predikerer hvordan de kan påvirke selskapets økonomi og forsikrings- eller pensjonsforpliktelser.
 • Overholdelse av forskrifter og lover: Sørge for at selskaper overholder alle relevante forskrifter og lover som styrer virksomheten deres, inkludert regnskapsstandarder og reguleringer for finansbransjen.
 • Rapportering: produsere rapporter og analyser som hjelper ledelsen og beslutningstakere i selskapene med å ta informerte beslutninger om risikostyring og økonomi.
 • Kommunikasjon: forklare komplekse finansielle og matematiske konsepter på en forståelig måte for andre i selskapet og for eksterne interessenter, inkludert regulerende myndigheter og aksjeeiere.

En aktuar bør være kjent med flere forskjellige regelverk og standarder som styrer arbeidet innen for eksempel forsikrings- og pensjonsbransjen. Noen av disse inkluderer:

 • Solvency II: en viktig reguleringsramme for forsikringsbransjen i Den europeiske union (EU). Aktuarer innenfor EU må følge kapitalkrav og rapporteringskrav fastsatt av Solvency II.
 • IFRS 17: International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 er en internasjonal regnskapsstandard som styrer hvordan forsikringskontrakter skal rapporteres og verdsettes i selskapenes finansielle rapporter. Aktuarer i forsikringsbransjen må være kjent med IFRS 17-standarden og dens krav.
 • IAS 19: International Accounting Standard (IAS) 19 er en annen internasjonal regnskapsstandard som gjelder for pensjonskostnader og pensjonsfordeler. Aktuarer som arbeider med pensjonsplaner må følge denne standarden og forstå dens innvirkning på selskapenes regnskap.
 • Vi hjelper deg med å rekruttere Aktuarer

Rekruttere Aktuar? Vi hjelper deg.

TB-Group har lang erfaring med headhunting av stillinger innen økonomi, jus og ledelse. Dermed har vi et etablert og oppdatert nettverk av slike roller i byer over hele Norge. Vi jobber utelukkende med headhunting for å finne riktige kandidater til intervjubordet hos våre kunder. Vi er klar over at mange innen økonomi/jus/ledelse allerede har en stilling og ikke aktivt søker etter en ny jobb. Likevel kan de være interessert hvis riktig selskap og stilling dukker opp, og de får en god initiell kontakt.

Slik lykkes du med rekrutteringen av Aktuarer

  • Headhunting: Planlegg med god tid fremover for virksomhetens behov og eventuelle kunnskapsgap der dere trenger å styrke organisasjonen med ny kompetanse. Kandidatene vi har kontakt med søker vanligvis ikke jobber for øyeblikket, men takket være at vi allerede har et etablert forhold til dem, kan vi komme gjennom støyen og vekke deres nysgjerrighet.
  • Proaktiv rekruttering: Hos TB-Group har vi en aktiv kandidatbase som du som kunde kan jobbe proaktivt med for å unngå stresset som oppstår når du plutselig får et akutt behov. Ved å opprettholde kontakten med dine drømmekandidater, holder de virksomheten din i tankene den dagen timingen er riktig for dem å bytte jobb.
  • Gjennomtenk tilbudet ditt: Kandidater som allerede har trygge ansettelser og vet at de er ettertraktede på arbeidsmarkedet, må tiltrekkes med et godt tilbud. Det trenger ikke nødvendigvis alltid å handle om lønn, det kan være bedriftskultur, opplæring og videreutvikling, mulighet for fjernarbeid eller andre fordeler.

Skriv direkte til oss

Ønsker du å diskutere en kommende rekruttering med en av våre fagområdeksperter? Eller ønsker du å få mer informasjon om hvordan vi jobber? Skriv en melding – vi svarer så raskt som mulig.

rekruttere aktuar