Headhunting Stockholm

headhuntingföretag Stockholm

Behöver du rekrytera personal i Stockholm? Låt oss på TB-Group hjälpa dig! Vi har ett stort och uppdaterat kontaktnät och lång erfarenhet av Stockholms arbetsmarknad.

TB-Group på BreakIt Talent + Culture

Jusef Issa på TB-Group i Breakit Talent+Culture panel

Den 24:e maj medverkade TB-Group på BreakIts allra första upplaga av eventet Talent+Culture. TB-Groups VD & Medgrundare Jusef Issa bjöds in att delta i panelen som handlade om AI och Rekrytering.

Mall och tips för lönesamtal

lönesamtal tips

Att genomföra ett lönesamtal kan kännas utmanande för såväl chef som medarbetare. Ta del av vår mall och tips när du förbereder dig för ditt nästa lönesamtal.

AI i rekryteringsvärlden

AI rekrytering och headhunting

Hur kommer AI att påverka morgondagens arbetsmarknad och vad ser vi för trender redan idag? Vilka kompetenser kommer att efterfrågas?

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad kravprofil och rekrytering vad är det

Att förlita sig på magkänsla i en rekrytering kan leda till subjektiva bedömningar och kostsamma felrekryteringar. Med en kompetensbaserad metod kan du undvika det.

Vad kostar en felrekrytering?

vad kostar en felrekrytering

Konsekvenserna av en felrekrytering kan vara omfattande och påverka företagets tillväxt och stämningen på arbetsplatsen negativt. Hur mycket en felrekrytering kostar beror på flera aspekter som sammanfattas här.